Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Boende

Du som har ett funktionshinder kan beviljas olika boendeformer utifrån dina behov och önskemål. Boende med särskild service eller annan särskild anpassad bostad.

Ansökan LSS

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Floravägens boendestöd

Boendestödet

  • Vi ger dig stöd i hemmet med ditt vardagliga liv, antingen genom motiverande stöd eller praktiskt stöd med till exempel städning, tvätt, matlagning och inköp.
  • Vi ger dig annan form av stöd i den egna bostaden.
  • Vi ger dig stöd i andra sammanhang som till exempel kontakt med myndigheter, besök hos vårdgivare och stöd för att komma till jobb och skola.

Vad? Social och praktisk stödinsats som hjälper individen i det vardagliga livet.

Vem? För individen som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personer med autism, lätt utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada.

Varför? För att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Exakt: Vilken typ av stöd individen får beror på vilket behov, önskemål och förutsättningar individen har.

Stödet: Kan alltså vara av både psykisk eller fysisk karaktär; motiverande stöd eller praktiskt stöd.

Boendestödjaren

  • Arbetar tillsammans med dig och utför inte insatsen åt dig.
  • Är duktig på att motivera, se lösningar och uppmärksamma dina framsteg.
  • Förstår vikten av sekretess och förtroende.
  • Har ett pedagogiskt förhållningssätt.

Vi arbetar efter metoden lösningsfokuserat arbetssätt. Att arbeta lösningsfokuserat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar istället för problem.

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-440 60
johan.fogelberg@fagersta.se

Floravägens boendestöd
Floravägen 13 D, 1 trappa

Du kan ringa, sms:a eller mejla oss alla dagar mellan klockan 8.00-20.00
Telefon: 0223-445 86
floravagensboendestod@fagersta.se

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Blankavägen

På Blankavägen finns det 12 lägenheter med separata sovrum och där kök och vardagsrum hänger ihop. Varje lägenhet är utrustad med ett stort badrum med egen tvättmaskin och torktumlare. På den östra sidan bor det ungdomar från 18 år och uppåt och på den västra sidan bor personer i medelåldern. Det är egen ingång till varje lägenhet som samtliga är i markplan med altan.

Det finns gemensamhetsutrymmen på varje sida med ett stort allrum och gemensamhetskök. Det finns också ett spa och på baksidan av huset finns en stor gemensam altan som gränsar mot ett skogsområde.

Vi som arbetar på Blankavägen är vårdare, undersköterskor eller har någon form av pedagogisk utbildning. Vi har alla erfarenhet och kompetens inom LSS och om funktionshinder.

Boendet är bemannat dygnet runt. Boendet kan vara obemannat mitt på dagen när alla boende är i skolan, på jobbet eller daglig verksamhet.

Vi gör ofta aktiviteter tillsammans som exempelvis följer med på dans, ridning, fotboll, simhall, gym, promenerar – ibland med hund, är i skog och mark, åker och shoppar eller hittar på något mys ”hemma på Blanka”.

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-440 60
johan.fogelberg@fagersta.se

Blankavägen öst
Telefon: 0223-445 69

Blankavägen väst
Telefon: 0223-445 88

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-445 32

Gruppboende för personkrets 1 enligt LSS. På gruppboendet finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt personalutrymme.

Verksamheten samarbetar med gruppboendet på Kolmilegränd 3.

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-445 45
tram.stenquist@fagersta.se

Kolmilegränd 5
Telefon: 0223-445 43

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-443 43

Sans á Tout

Gruppboende för personkrets 1 enligt LSS. Gruppbostaden har 6 lägenheter med gemensamhetsutrymmen i anslutning.

Boendet är bemannat dygnet runt. Boendet kan vara obemannat mitt på dagen när alla boende är i skolan, på jobbet eller i daglig verksamhet.

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-445 45
tram.stenquist@fagersta.se

Personal
Telefon: 0223-445 87

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-443 34

Stolpvreten

Stolpvretens gruppboende för funktionshindrade enligt LSS. På boendet finns det 6 lägenheter som har eget kök och badrum. Det finns gemensam tvättstuga och en matsal kombinerat med vardagsrum. På boendet serveras mat från kommunens kök. Det erbjuds olika former av underhållning i Stolpvretens matsal.

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-440 60
johan.fogelberg@fagersta.se

Personal
Telefon: 0223-445 76

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-443 43

Korttidsvistelse

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med beslut om korttidsvistelse enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionshinder miljöombyte, stimulans i den personliga utvecklingen och utöva olika aktiviteter samtidigt som anhöriga ges avlastning.

Du ansöker om korttidsvistelse via vår e-tjänst.

Biståndshandläggare
Telefon: 0223-442 86

Enhetschef
Telefon: 0223-445 45
tram.stenquist@fagersta.se

Samordnare
Telefon: 0223-445 90
linda.smedberg@fagersta.se

Personal
Telefon: 0223-443 46

Psykisk funktionsnedsättning

Kolarbygården

Om du lider av psykisk ohälsa kan du ansöka om att få komma till Kolarbygården. Här finns en möjlighet för dig att bryta din ensamhet och isolering och vi kommer tillsammans överens om ett stöd som är bra för dig.

Vår tanke är att du själv tar ansvar för din hälsa efter din förmåga och att vi tillsammans planerar ett stöd som gör att du kan behålla din hälsa eller kanske förbättra den.

Boendestöd & sysselsättning

Du kan få boendestöd som vi planerar tillsammans med dig. Du kan få sysselsättning som liknar arbete om du så önskar.

Avgifter

Verksamheten är avgiftsfri men du betalar för egna kostnader som mat och utflykter.

Kontakt

Personligt ombud
Telefon: 021-39 49 01

Tillförordnad enhetschef
Telefon: 0223-445 51
victor.mazetti@fagersta.se

Stolpvreten

Stolpvretens psykiatri är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

På boendet finns det 6 lägenheter som har eget kök och badrum. Det finns gemensam tvättstuga och en matsal kombinerat med vardagsrum. På boendet serveras mat från kommunens centralkök. Det erbjuds olika former av underhållning i Stolpvretens matsal.

Kontakt:

Tillförordnad enhetschef
Telefon: 0223-445 51
victor.mazetti@fagersta.se

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-443 43

Solliden avdelning Sundet

Sundet är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar och är en avdelning på det särskilda boendet Solliden.

På boendet finns det 8 lägenheter som har eget badrum och kylskåp. Det finns gemensam tvättstuga, matsal och vardagsrum. Vi serverar frukost, lunch, middag och fika under dagen.

Kontakt:

Tillförordnad enhetschef
Telefon: 0223-445 51
victor.mazetti@fagersta.se

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-443 43

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger samlade i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas stöd i den egna lägenheten i den omfattning som den enskilde behöver.

Servicebostad för personkrets 1 enligt LSS. Till servicebostaden finns tillgång till gemensamhetsutrymmena samt personalutrymmet.

Verksamheten samarbetar med gruppboendet på Kolmilegränd 5.

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-445 45
tram.stenquist@fagersta.se

Kolmilegränd 3
Telefon: 0223-445 89

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11

Sjuksköterska
Telefon: 0223-443 43

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test