Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Central elevhälsa

Elevhälsan i skolan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevernas utveckling mot läroplanens och kursplanernas mål.

I Fagersta sker det mesta av elevhälsoarbetet under respektive rektors ledning i elevhälsoteam/stödteam på varje skola. I teamen ingår rektor, eventuell biträdande rektor, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, skolkurator och eventuellt annan personal som rektor utser.

På övergripande nivå finns skolläkare och skolpsykolog. Besök hos skolläkare bokas via respektive skolas skolsköterska. Kontakt med skolpsykolog går genom respektive skolas elevhälsoteam.

Kontakt:
Alfaskolans skolsköterska, Victoria Nordenberg, 0223-444 13
Mariaskolans skolsköterska, vakant, 0223-444 43
Olsboskolans skolsköterska, Anna-Maria Lindberg, 0223-444 34
Per Olsskolans skolsköterska, Anna-Maria Lindberg, 0223-444 34
Risbroskolans skolsköterska, Miia Norin, 0223-443 77

Skolläkare: Anders Södergård

Skolpsykolog: Sofia Fältenhag

Kuratorer
Alfaskolan: Susanne Lundén, 0223-440 23
Mariaskolan: Linnea Fagerland, 0223-440 13
Per Olsskolan: Ida Philgren, 0223-441 83
Risbroskolan: Juweria Abshir, 0223-444 05

Postadress:
Centrala elevhälsan
Bangårdsgatan 1
737 80 Fagersta.

Märk gärna kuvertet med namn på mottagare.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test