Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Försäkringar

Fagersta kommun har tecknat avtal med Svedea, för försäkringsperioden 2024-01-01 till och med 2024-12-31. Olycksfallsförsäkring gäller för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen.

Varje barn i för- och grundskola är försäkrad under skoltid. Barn på fritids är försäkrade under verksamhetstid.

Det kan vara exempelvis:

  • lektioner
  • raster
  • idrott
  • lägerskolor
  • utflykter
  • studiebesök
  • simundervisning.

Försäkringen gäller vid direkt färd till och från dessa verksamheter – när man går till skolan och när man går hem från skolan. Däremot gäller inte försäkringen barnets fritid.

Försäkringen täcker kostnader för läkare, tandskador, resor, eventuella merkostnader samt invaliditet och ersättning vid dödsfall.

Om en skada inträffar ska man som vårdnadshavare söka läkare eller tandläkare och anmäla skadan till Svedea:
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven nedan.
Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, Svedea
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
skadorforetag@svedea.se

Ersättning lämnas även för resor under den akuta sjuktiden mellan fast bostad och skola eller ordinarie arbetsplats med särskilt transportmedel för att kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller delta i skolarbete, om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna skall godkännas på förhand av Svedea.

För utlägg som uppkommit skickar vårdnadshavare in läkarintyg, räkningar och originalkvitton till Svedea. Skadade kläder och andra föremål ska inte kastas innan Svedea godkänt detta. Viktigt är att spara alla originalkvitton.
Försäkringsbrev Pdf, 3.8 MB.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test