Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Kastanjen

På Kastanjen jobbar en förskollärare och två barnskötare på 100%. I dagsläget har vi 18 kompisar mellan ett till fem år.

Att stärka barnens självbild och tro på sig själva -JAG KAN är av stor vikt. Genom att vi låter barnen i egen takt och efter egen förmåga få utforska, undersöka, prova, interagera, kommunicera, och lyfta fram sina egna erfarenheter och kunskaper skapar vi goda förutsättningar för det.

För att jobba med detta använder vi oss av olika uttrycksformer: kommunikation, litteratur/sagor, skapande, bild, lek, teknik, sång och drama som vi väver in i en trygg struktur med tydliga rutiner över dagen.

Vi använder oss av TAKK och bild-stöd för att förstärka tal, skrift, språk och den kommunikativa verksamheten.

Pedagogernas förhållningssätt är att vara lyhörd, intresserad och fånga undervisningstillfällen oplanerade som planerade och tillsammans med barnen bidra till ett kreativt, lustfyllt och livslångt lärande.

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande och den är föränderlig. Barnens inflytande och kreativitet ser vi som viktiga byggstenar i vårt förändringsarbete.

Verksamheten och dess innehåll ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse om sig själva, sin omvärld, för en hållbar utveckling och allas lika rätt till att vara den man är.

Hur vi kan bidra till den genom vårt agerande och förhållningssätt!

Telefonnummer: 0223-440 27

E-post: bjorkbacken.kastanjen@edu.fagersta.se
Instagram: bjorkbacken.kastanjen