Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sammanträdesplan

Här kan du se när våra nämnder och direktioner sammanträder.

En sammanställning av samtliga möten för år 2021 kan laddas ner som PDF här Pdf, 132 kB.. Samtliga datum återfinns också listade nedan.

Kommunfullmäktige

22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 18 oktober, 22 november och 13 december.

Kommunfullmäktiges presidium

2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 9 november och 30 november.

Kommunstyrelsen

13 januari, 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 20 oktober (budgetbehandling), 9 november och 30 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

14 januari, 11 februari, 18 mars (ram- och bokslutsberedning 29-30 mars), 22 april, 20 maj, 17 juni, 17 augusti (budbetberedning 31 augusti-1 september), 16 september (budgetberedning 14-15 september), 14 oktober och 18 november.

Kultur- och fritidsutskottet

18 augusti, 13 september, 13 oktober och 10 november.

Socialnämnden

11 januari, 25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december.

Socialnämndens arbetsutskott

12 januari, 1 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 5 juli, 16 augusti, 20 september, 11 oktober, 15 november, och 13 december.

Utbildningsnämnden

13 januari, 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

Utbildningsnämndens arbetsutskott

13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 5 maj, 26 maj, 25 augusti, 8 september, 13 oktober, 10 november och 1 december.

Utbildningsnämnden presidium

3 februari, 10 mars, 31 mars, 28 april, 19 maj, 1 september, 6 oktober, 29 oktober och 24 november.

Överförmyndarnämnden

12 januari, 2 februrari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december.

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVe)

25 februari, 20 maj, 23 september och 18 november.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - direktion

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - beredning

19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - ägarberedning

28 januari, 27 maj, 26 augusti och 16 december.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) - direktion

22 februari, 22 mars, 24 maj och 21 juni.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) - arbetsutskott

8 februari, 8 mars, 10 maj och 7 juni.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) - beredning

1 februari, 1 mars, 3 maj och 31 maj.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - direktion

25 mars, 27 maj, 21 oktober och 16 december.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - arbetsutskott

25 februari, 22 april, 23 september och 18 november.

Västmanland-Dalarna lönenämnd

26 februari, 23 april, 24 september och 26 november.

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd

12 januari, 9 mars, 8 april, 4 maj, 8 juni, 10 augusti, 8 september, 5 oktober, 9 november och 7 december.

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd -beredning

23 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 27 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober och 23 november.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test