Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sammanträdesplan

Här kan du se när våra nämnder och direktioner sammanträder.

En sammanställning av samtliga möten för år 2021 kan laddas ner som PDF här. Samtliga datum återfinns också listade nedan.

Kommunfullmäktige

22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 18 oktober, 22 november och
13 december

Kommunfullmäktiges presidium

2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 9 november och 30 november

Kommunstyrelsen

13 januari, 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 20 oktober (budgetbehandling), 9 november och 30 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

14 januari, 11 februari, 18 mars (ram- och bokslutsberedning 29-30 mars), 22 april, 20 maj, 17 juni, 12 augusti (budbetberedning 31 augusti-1 september), 16 september (budgetberedning 14-15 september), 14 oktober, och 18 november

Socialnämnden

11 januari, 25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december

Socialnämndens arbetsutskott

12 januari, 1 februari, 1 mars, 6 april, 3 maj, 7 juni, 5 juli, 11 augusti, 6 september, 4 oktober,
8 november, och 6 december

Utbildningsnämnden

13 januari, 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 24 november och 15 december

Utbildningsnämndens arbetsutskott

13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 5 maj, 26 maj, 8 september, 13 oktober, 10 november och 1 december

Utbildningsnämnden presidium

3 februari, 10 mars, 31 mars, 28 april, 19 maj, 1 september, 6 oktober, 29 oktober och 24 november

Överförmyndarnämnden

12 januari, 2 februrari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober,
9 november och 7 december

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVe)

25 februari, 20 maj, 23 september och 18 november

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - direktion

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - beredning

19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - ägarberedning

28 januari, 27 maj, 26 augusti och 16 december

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) - direktion

22 februari, 22 mars, 24 maj och 21 juni

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) - arbetsutskott

8 februari, 8 mars, 10 maj och 7 juni

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) - beredning

1 februari, 1 mars, 3 maj och 31 maj

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - direktion

25 mars, 27 maj, 21 oktober och 16 december

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - arbetsutskott

25 februari, 22 april, 23 september och 18 november

Västmanland-Dalarna lönenämnd

26 februari, 23 april, 24 september och 26 november

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd

12 januari, 9 mars, 8 april, 4 maj, 8 juni, 10 augusti, 8 september, 5 oktober, 9 november och
7 december

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd -beredning

23 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 27 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober och
23 november

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?




Test