Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Allmän förskola

Alla barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten bedrivs i ordinarie förskolor och är baserad på läroplanen för förskolan
Lpfö 18 som du kan läsa på Skolverkets hemsida.

Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka, följer skolans kalendarie och är avgiftsfri. Det är frivilligt för barnen att delta men det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda verksamheten.

Ansökan till allmän förskola söks via e-tjänsten Hypernet

Skolverket

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test