Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skolbyggnad

Yrkesutbildningar

Följande utbildningar kan du läsa hos oss

Du behöver ha följande förkunskaper för att läsa en yrkesutbildning hos oss:
Svenska/Svenska som andraspråk grund,
Grundläggande samhällsorienterande ämnen, inledande kurs,
Matematik grund.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen ska förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.
En lärlingsutbildning genomförs i samarbete med arbetsgivare, ca 70 % av tiden är arbetsplatsförlagd.

Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar själv för kursmaterial.

Utbildningens längd tre terminer, 1300 poäng.

Förkunskapskrav: Grundläggande samhällsorienternande ämnen, Svenska/svenska och andraspråk grund och matematik grund eller motsvarande kunskaper.

Följande kurser ingår i utbildningen barn och fritid:
Lärande och utveckling - 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Etnicitet och kulturmöten - 100 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Programfördjupningskurser* 400 poäng
Totalt 1300 poäng

*Inriktning barnskötare:
Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Skapande
verksamhet.
*Inriktning elevassistent:
Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik 2


Ansök till Barn och fritid

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ekonomi och redovisning.
Utbildningen läses under tre terminer på halvfart (50%).

Förkunskapskrav: Grundläggande samhällsorienternande ämnen, Svenska/svenska och andraspråk grund och matematik grund eller motsvarande kunskaper.

Följande kurser ingår i ekonomiutbildningen:
Administration 1 - 100 poäng
Företagsekonomi 1 - 100 poäng
Företagsekonomi 2 - 100Poäng
Marknadsföring - 100 poäng
Redovisning 2 - 100 poäng
Affärsjuridik - 100 poäng
Totalt 600 poäng


Observera att utbildningen visas bara när den är sökbar.

Ansök till Ekonomi


Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Skicka e-post till studie- och yrkesvägledare

Skicka e-post till rektor

Utbildningen är en lärlingsutbildning för dig som vill arbeta med fastighetsskötsel. Utbildningen läses på distans, APL ingår.

Förkunskapskrav: SFI-C

Vi rekommenderar att man även läser matematik grund under tiden man läser den här utbildningen.

Följande kurser ingår i utbildningen Fastighetsskötare:
Fastighetskommunikation, 100 poäng
Fastighetsservice VVS, 100 poäng
Fastighetsservice elarbeten, 100 poäng
Fastighetsservice byggnader, 100 poäng
Fastighetsservice ytor, 100 poäng
Svenska som andraspråk, 200 poäng
Beskärning och trädvård, 100 poäng
Skötsel av utemiljöer, 100 poäng
Service och bemötande, 100 poäng
Växtkunskap fastighetsskötsel, 100 poäng
Yttre miljö maskiner och verktyg, 100 poäng
Totalt 1200 poäng

Ansök här


Det här är en kombinationsutbildning, där man läser yrkeskurser på gymnasial nivå, samtidigt som man läser svenska.

Den vänder sig till dig som läser SFI-D eller sva grund.

Utbildningen är CSN-berättigad och pågår under två terminer.

Följande kurser ingår i utbildningen:

Introduktionskurs, 50 poäng
Service och bemötande, 100 poäng
Städservice (inkl. hygien), 100 poäng
Orienteringskurs yrkessvenska, 50 poäng
Branschkunskap inom handel, 100 poäng
Servicekunskap, 100 poäng
Praktisk marknadsföring, 100 poäng
Svenska som andraspråk grund, 200 poäng varje termin
Totalt 1000 poäng

Ansök här

Utbildningen är utformad efter industriföretagens behov av personal.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i verkstadsteknik.
APL/praktik ingår med fem veckor.
Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar själv för kursmaterial.

Utbildningens längd: tre terminer (60 veckor), 1250 poäng.

Förkunskapskrav: Grundläggande samhällsorienternande ämnen, Svenska/svenska och andraspråk grund och matematik grund eller motsvarande kunskaper.

Följande kurser ingår i utbildningen industri:
Tillverkningsunderlag 1 - 100 poäng
Industriell mätteknik, grund - 50 poäng
Produktionsutrustning 1 - 100 poäng
Materialkunskap 1 - 100 poäng
Produktionsutrustning 2 - 100 poäng
Inriktningskurser - 800 poäng
Totalt 1250 poäng

Ansökan sker på våren för start i augusti.
För att söka till CNC-Grönt certifikat klicka på följande länk: Ansök till Industri -  CNC

Observera att utbildningen visas bara när den är sökbar.
Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Skicka e-post till studie- och yrkesvägledare

Skicka e-post till rektor

Lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Lärlingsutbildning är en alternativ utbildningsväg för dig som vill ha en gymnasieutbildning med yrkesprofil.
En lärlingsutbildning kan också vara ett sätt för arbetsgivare att hitta medarbetare.

Hur studerar jag som lärling?
Du uppmanas att besöka ett företag för att diskutera möjligheten till en lärlingsplats, en utbildning på ett företag.

Ett avtal tecknas sedan mellan skolan och lärlingsplatsen. Det vanliga är att du läser vissa kurser på skolan och andra på din lärlingsplats. Du avgör vad som ska finnas framöver.

Om du är intresserad av lärlingsutbildning mot något yrke inom ett gymnasieprogram, ta kontakt med:

Mattias Pålsson
Lärlingssamordnare
Telefon 0223-447 32
Skicka e-post till Mattias Pålsson

Ansök till Lärlingsutbildning

Det här är en kombinationsutbildning, där man läser yrkeskurser på gymnasial nivå, samtidigt som man läser svenska.

Den vänder sig till dig som läser SFI-D eller sva grund.

Utbildningen är CSN-berättigad och pågår under två terminer.

Följande kurser ingår i utbildningen:

Introduktionskurs, 50 poäng
Service och bemötande, 100 poäng
Städservice (inkl. hygien), 100 poäng
Orienteringskurs yrkessvenska, 50 poäng
Människan i industrin, 100 poäng
Interna transporter, 50 poäng
Produktionsutrustning 1, 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
Svenska som andraspråk grund, 200 poäng varje termin
Totalt 1050 poäng

Ansök här

Det här är en kombinationsutbildning, där man läser yrkeskurser på gymnasial nivå, samtidigt som man läser svenska.

Den vänder sig till dig som läser SFI-D eller sva grund.

Utbildningen är CSN-berättigad och pågår under två terminer.

Följande kurser ingår i utbildningen:

Introduktionskurs, 50 poäng
Service och bemötande, 100 poäng
Städservice (inkl. hygien), 100 poäng
Orienteringskurs yrkessvenska, 50 poäng
Livsmedel och näringskunskap 1, 100 poäng
Matlagning 1, 100 poäng
Hygien, 100 poäng
Svenska som andraspråk grund, 200 poäng varje termin
Totalt 1000 poäng


Ansök här

Det här är en kombinationsutbildning, där man läser yrkeskurser på gymnasial nivå, samtidigt som man läser svenska.

Den vänder sig till dig som läser SFI-D eller sva grund.

Utbildningen är CSN-berättigad och pågår under två terminer.

Följande kurser ingår i utbildningen:

Introduktionskurs, 50poäng
Städservice (inkl. hygien), 100 poäng
Service och bemötande 1, 100 poäng
Beskärning och trädvård, 100 poäng
Skötsel av utemiljöer, 100 poäng
Yttre miljö maskiner och verktyg, 100 poäng
Orienteringskurs yrkessvenska, 50 poäng
Svenska som andraspråk grund, 200 poäng varje termin
Totalt 1000 poäng

Ansök här

På Komvux Norra Västmanland kan du läsa till undersköterska.
Du kan gå utbildningen antingen skolförlagd eller på distans.
Vid distans måste du ha tre månader heltid eller sex månader halvtids erfarenhet inom vården.

Förkunskapskrav: Grundläggande samhällsorienternande ämnen, Svenska/svenska och andraspråk grund och matematik grund eller motsvarande kunskaper.

Följande kurser ingår i utbildningen:
Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng alternativt

Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng

Ansökan till utbildningen är öppen på våren för start i augusti.
Observera att utbildningen bara visas när den är sökbar.
Ansök till Vård och omsorg

För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor på vuxenutbildningen.
Skicka e-post till studie- och yrkesvägledare

Skicka e-post till rektor

Vård - och omsorgscolleges hemsida