Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

ANDTS

Information om kommunens arbete med att motverka riskbruk, skadligt bruk och beroende av Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS).

ANDTS-samordnare

Vi har en samordnare för övergripande förbyggande arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Samordnaren arbetar strategiskt med att stötta kommunens verksamheter i deras förebyggande arbete och deltar i regionala nätverksträffar.

Kontaktuppgifter ANDTS-samordnare

Annika Hedberg Roth
0223-440 64

annika.hedberg.roth@fagersta.se

ANDTS-grupp

Den här gruppen bildades för att utveckla samverkan mellan olika parter som jobbar förebyggande med unga och ANDTS i Fagersta. Gruppen träffas fyra gånger per år. Idagsläget har gruppen representanter från grundskolan och gymnaiseskolan, skolhälsovård, öppenvård och ungdomsmottagning.

ANDTS-coach utbildning

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) samt vägledning i hur man kan jobba förebyggande med dessa frågor. Utbildningen riktar sig till personer som är verksamma i Fagersta och som i sin funktion möter människor, till exempel barn/unga, föräldrar, anställda med flera och kommer i kontakt med frågor rörande ANDTS. Under två dagar får ges grundläggande kunskaper och verktyg att använda inom dessa områden. Då utbildningen riktar sig till verksamma i Fagersta erbjuds även chansen att ta del av ett lokalt nätverk som man även fortsättningsvis kan vara en del av.

ANDTS-coah utbildning

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test