Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fritidshem

I Fagersta finns fritidshem på samtliga tre skolor för barn i åldrarna 6 - 12 år. Fritidshemmen är till för de barn som behöver omsorg före och efter skolan när deras föräldrar arbetar eller studerar.

Verksamheten är frivillig, men man måste ansöka om en plats. En kostnad tas ut och hur hög den blir beror på inkomst och om man har fler barn inom barnomsorgen. Ansökan om fritidshemsplats sker via Hypernet.

Hypernet

På fritidshemmen arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare utifrån statens regler och föreskrifter. Arbetet kring normer och värden och hur man ska vara mot varandra är viktigt. En del i detta är att jobba med jämställdhet och ge flickor och pojkar lika förutsättningar, liksom att uppmuntra barns inflytande och delaktighet i fritidsverksamheten. En annan viktig del är att ta vara på det mångkulturella inslaget och värna om alla barns värde, språk och kultur.

För de barn som kommer innan skolstart serveras frukost och för de barn som är med under eftermiddagen serveras mellanmål. Det är viktigt att göra upp ett schema som anger när barnet kommer till fritidshemmet och när barnet skall hämtas av vårdnadshavare.

Taxor och avgifter 

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test