Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till?

Fagersta deltar i en jämförande undersökning som heter Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen ordnas av Sveriges Kommuner och Regioner och cirka 170 av landets 290 kommuner är med i den. Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen.

Om undersökningen

Nyckeltalen i Kommunens Kvalitet i Korthet är indelade i tre huvudområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Alla resultat redovisas i jämförelse med de andra deltagande kommunerna och är indelade i tre färger. Grön innebär att vi är bland de 25 procent med högst resultat och röd är de 25 procent med lägst resultat. Gul är de 50 procent som ligger däremellan. Vissa mätningar hämtas från året innan undersökningen. Därför kan det saknas resultat för aktuellt år.

Resultat

Här ser du resultatet för år 2023. Om du vill veta mer, till exempel läsa om nyckeltalen, se delfrågor, könsskillnader, trender och andra diagram kan du gå in på sidan kolada.se, en gratis databas med massor av statistik. Här hittar du KKiK för Fagersta.

KKIK, barn och unga
KKIK, stöd och omsorg
KKIK, samhälle och miljö
Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Sandra Wisell
sandra.wisell@fagersta.se
Telefon: 0223-44104

Test