Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Överklaga beslut

Om du anser att ett allmänt kommunalt beslut inte har fattats på rätt sätt kan du överklaga genom en så kallad laglighetsprövning. För att kunna göra detta måste du vara folkbokförd i Fagersta kommun, äga en fastighet här eller betala kommunalskatt här.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut det handlar om och vad du tycker är fel med beslutet. Du måste hänvisa till omständigheter före överklagandetidens utgång för att dessa ska kunna prövas av förvaltningsrätten.

Överklagandet ska du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten i Uppsala. Det ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det meddelades på Fagersta kommuns anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Anslagstavlan finns på kommunens webbsida fagersta.se.

Vid en överklagan genom laglighetsprövning kan förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut. Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om något av följande gäller:

  • Beslutet har inte fattats på ett korrekt sätt
  • Beslutet rör något som inte berör kommunen
  • De som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Bestämmelserna om laglighetsprövning finns i kapitel 13 i kommunallagen (2017:725).

Förvaltningsrättens postadress: Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test