Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skolbyggnad

Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning


Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som inte har grundskolekompetens eller inte har studerat på länge och som vill repetera delar av grundskolan och få en bra grund för vidare studier exempelvis på gymnasienivå.

Vi erbjuder alla kurser på grundläggande nivå.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du läsa gymnasiekurser för att slutföra dina gymnasiestudier, få en yrkesutbildning på gymnasial nivå samt skaffa behörighet för studier på högre nivå exempelvis Högskola, Universitet och Yrkeshögskola.

För att få en gymnasieexamen från Vuxenutbildningen ska den till övervägande del motsvara något av gymnasieskolans nationella program. Samlade betygsdokument kan omvandlas till slutbetyg enligt den ”gamla” gymnasieskolan fram till och med 1 juli 2025. För prövningar i "gamla" kurser, var sista datum 30 juni 2016.

Om du är osäker på vad som gäller för just dig:

Kontakta studievägledaren

Ansök här

Hur finansierar jag mina studier?

CSN, Centrala Studiestödsnämnden, är den myndighet som administrerar alla ärenden som gäller studiestöd. Du som ansöker om studiemedel vänder dig direkt till CSN. Studiemedel består av en bidrags- och en lånedel. För att kunna söka studiemedel måste du studera på minst halvtid.

CSN