Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Skytte

Target with numbers for shooting at a shooting range. A round target with a marked bull's-eye for shooting practice on the shooting range. Target with bullet holes

Fagerstahallen erbjuder en högmodern skjutbana med både 10-meters, 25-meters och 50-metersbanor.

Fagerstahallens högmoderna skjutbana består av 12 stycken 25-metersbanor för pistolskytte, nio stycken 50-metersbanor för gevärskytte med Mega-Link elektroniska måltavlor samt 30 stycken 10-metersbanor för luftgevär med elektroniska måltavlor och 10 stycken med taveltransportör.

Alla banor har individuell belysning. Mindre konferensrum finns i anslutning till hallen.

Kontakt

Fagersta Ungdomsskytteförening, Anneli Gäfvert.
Skicka e-post till Fagersta USKFFagersta USKFs hemsida

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test