Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Familjerätt

Fagersta kommun handlägger faderskap, föräldraskap, där båda är överens om föräldraskapet och är folkbokförda i Fagersta kommun. Övriga ärenden hänvisas till Familjerättsgruppen i Västerås.

Bekräftelse faderskap/föräldraskap

Skatteverket erbjuder nyblivna föräldrar att själva fastställa föräldraskapet via deras e-tjänst.
För att ni som föräldrar ska kunna använda tjänsten krävs följande:

 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
 • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
 • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i e-tjänsten.

Om någon av er har skyddade personuppgifter kan ni inte använda e-tjänsten.

Skatteverkets e-tjänst digital föräldraskapsbekräftelse

Fagersta kommun erbjuder fortsatt bekräftelse om faderskap/föräldraskap

Bekräftelse om faderskap/föräldraskap som gäller samboförhållande där båda är överens om faderskapet/föräldraskapet, så kallat U-protokoll, sker efter att barnet är fött.

Tidsbokning sker via mejl eller telefon.
E-post: cecilia.eriksson@fagersta.se
Telefon: 0223-445 14

Fagersta kommuns växel helgfri måndag-fredag: 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Är mamman ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Detta görs via familjerätten eller genom dom vid domstol. Bekräftelse kan skrivas innan barnet är fött.

Är ni som föräldrar överens kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla om gemensam vårdnad. Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sina barn. Om det finns behov av underhållsstöd kan ni ansöka om det hos Försäkringskassan.

Vid familjerätten kan DNA-test göras för att fastställa faderskapet. Svaret kommer efter två till tre veckor. Ibland behöver provet tas om och då tar det lite längre tid.

Vad säger lagen?

Socialnämnden är enligt lag skyldig att se till att faderskap fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse.

Västerås stad tar hand om dessa ärenden:

 • Information, rådgivning och stöd
 • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
 • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar
 • Utreda föräldraskap där föräldrarna inte är sammanboende.
 • Samarbetssamtal
 • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • Lämna snabbupplysningar efter begäran från domstol
 • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgäe
 • Utredningar om medgivande för internationell adoption
 • Adoptionsyttrande till domstol
 • Uppföljning efter genomförd adoption

Samtal och besök kommer att äga rum i lokalerna i Västerås. Om det finns särskilda skäl eller om det bedöms som lämpligare kan besök planeras i Fagersta kommun.

Familjerättsgruppen i Västerås stad är gemensam för Fagersta, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Västerås.

Familjerättsgruppen i Västerås

Kontakt

Telefon: 021-39 13 13

Faderskaps-/föräldraskapsfrågor: Helgfri måndag och fredag 8.30-9.30.

Övriga familjerättsfrågor: Helgfri måndag, tisdag och fredag 10.00-11.30 samt alla vardagar 13.00-14.30.

familjerattsgruppen@vasteras.se

Besöksadress

Socialtjänstens hus
Sigurdsgatan 21 E, Västerås

Postadress

Västerås stad
Familjerättsgruppen
721 87 Västerås

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test