Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Familjerätt

Fagersta kommun handlägger faderskap, föräldraskap, där båda är överens om föräldraskapet och är folkbokförda i Fagersta kommun. Övriga ärenden hänvisas till Familjerättsgruppen i Västerås.

Bekräftelse om faderskap/föräldraskap

Bekräftelse om faderskap/föräldraskap som gäller samboförhållande där båda är överens om faderskapet/föräldraskapet, så kallat S-protokoll, sker efter att barnet är fött.

Tidsbokning sker via mejl eller telefon.

Gäller samboförhållande där båda är överens om faderspaket/föräldraskapet, så kallat S-protokoll.

Telefon: 0223-448 66

Fagersta kommuns växel helgfri måndag-fredag: 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Är mamman ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Detta görs via familjerätten eller genom dom vid domstol. Bekräftelse kan skrivas innan barnet är fött.

Är ni som föräldrar överens kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla om gemensam vårdnad. Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sina barn. Om det finns behov av underhållsstöd kan ni ansöka om det hos Försäkringskassan.

Vid familjerätten kan DNA-test göras för att fastställa faderskapet. Svaret kommer efter två till tre veckor. Ibland behöver provet tas om och då tar det lite längre tid.

Vad säger lagen?

Socialnämnden är enligt lag skyldig att se till att faderskap fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse.

Västerås stad tar hand om dessa ärenden:

 • Information, rådgivning och stöd
 • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
 • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar
 • Utreda föräldraskap där föräldrarna inte är sammanboende.
 • Samarbetssamtal
 • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • Lämna snabbupplysningar efter begäran från domstol
 • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgäe
 • Utredningar om medgivande för internationell adoption
 • Adoptionsyttrande till domstol
 • Uppföljning efter genomförd adoption

Samtal och besök kommer att äga rum i lokalerna i Västerås. Om det finns särskilda skäl eller om det bedöms som lämpligare kan besök planeras i Fagersta kommun.

Familjerättsgruppen i Västerås stad är gemensam för Fagersta, Köping, Skinnskatteberg, Norberg och Västerås.

Telefon: 021-39 13 13

Faderskaps-/föräldraskapsfrågor: Helgfri måndag och fredag 8.30-9.30.

Övriga familjerättsfrågor: Helgfri måndag, tisdag och fredag 10.00-11.30 samt alla vardagar 13.00-14.30.

familjerattsgruppen@vasteras.se

Besöksadress

Carl Hennings gata 8
Funktionshinderanpassad entré Carl Hennings gata 12

Postadress

Västerås stad
Familjerättsgruppen
721 87 Västerås

Familjerättsgruppen

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test