Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fagersta Bruksmuseum

Vid Fagersta Bruksmuseet kan du lära dig mer om brukets och stålets historia i Fagersta.

Museet

Museet håller öppet i samband med evenemang samt visas på begäran för skolklasser, grupper och andra intresserade. Gruppbokningar beställs hos Fagersta Turism 0223-444 64

Det första bruksmuseet i Fagersta skapades på bruksområdet. Större delen av samlingarna har senare donerats till Fagersta kommun. Tack vare ett samarbete mellan det lokala näringslivet och kulturförvaltningen kunde samlingarna inrymmas i nuvarande lokaler år 1993.

Museet är uppbyggt i Fagerstas gamla brandstation. Byggnaden är ritad av Cyrillus Johansson och har för honom typiska detaljer. Samlingarna fokuserar på Fagersta stad och brukets historia med tyngdpunkt på 1900-talet. I museet visas produkter som tillverkats i Fagersta Bruks verkstäder från slutet av 1800-talet fram till 1980-talet då delar av bruket gick över i fyra nya företag. Basutställningen beskriver: metallurgi, valsade produkter, dragen tråd och linor, rörtillverkning, sågblad, klingor och övriga manufakturprodukter samt hårdmetall från Fagerstakoncernen år 1927–1983.

En del av utställningsmontern från världsutställningen i Paris år 1900 finns rekonstruerad i museet. Modeller, fotografier och bilder förmedlar hur samhället och bruket såg ut under 1800- och 1900-talet. En översiktsvy i stort format visar verksamhetsområdet år 1913–1922 framställd i Leipzig på uppdrag av dåvarande tyske ägaren, senator Possehl.

Ett kontor har rekonstruerats med möbler och föremål från gamla kontoret. Ett rum presenterar de fyra företag som fortsätter med olika delar av Fagersta Bruks tillverkningsprogram. Tanken är att museet inte endast ska visa industriprodukter utan även lyfta fram individen och vilket inflytande bruket har haft och dagens industri har över samhället och människors vardag.

I bruksmuseets samlingar ingår också brukets film- och fotoarkiv. Fotografierna används regelbundet för forskning och för att producera nya utställningar om bruket och stadens historia. Filmerna har inventerats av Västmanlands läns museum i samarbete med Film i Västmanland. Materialet deponeras i Grängesbergs filmarkiv och museet kommer därefter att ha tillgång till egna kopior på DVD och VHS.

Museet renoverades till 10-årsjubileumet och med anledning av Fagerstas 60-årsjubileum kunde en ny basutställning invigas.

Johan August Brinell

Metallurg och överingenjör vid Fagersta Bruks AB 1882–1893

Tack vare Johan August Brinells uppfinningsrikedom och kunskap, bidrog han till brukets utveckling fram till en stor industri och ett namn på världsmarknaden. Han uppfann en hårdhetsmätare för stål och måttenheten blev "brinell".

Bruksmuseivänner

För att i samråd med kommunens kulturchef producera utställningar och evenemang samlas regelbundet en arbetsgrupp på museet. Bruksmuseivänner är idag en sammanslutning av arbetare, tjänstemän och direktörer som arbetat inom Fagersta Brukskoncern samt andra intresserade. Vill du vara med och påverka arbetet på museet, har idéer om evenemang, är du varmt välkommen till museet och vänföreningens arbete.

Bruksmuseet

Guidad visning/hyr lokal

Museet visas för grupper. Boka i formuläret i spalten nedanför eller via Fagersta Turism på telefon: 0223-444 64, e-post: turism@fagersta.se

Priser och avgifter

Grupp-pris:

650 kronor per grupp.

Skolklasser går gratis.

Adress: Fagersta Bruksmuseum (i gamla brandstationen)
Axel Fornanders väg 2
737 40 Fagersta
Skriv ett ungefärligt antal om du inte vet exakt.


Jag godkänner att mina personuppgifter lagras enligt dataskyddsförordningen, GDPR * * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras enligt dataskyddsförordningen, GDPR *

För att kunna lagra dina uppgifter behöver vi ett godkännande från dig. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på: https://www.fagersta.se/organisation--styrning/trygghet-och-sakerhet/gdpr---dataskyddsforordningen
Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test