Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Blästerugnar i Dunshammar

I Dunshammar kan man se välbevarade blästerugnar från järnåldern som ligger i sluttningen ner mot sjön Åmänningen. De är utformade som gropar i marken, klädda med stenar och lera. Dunshammar är en av de få platser där man kan se den här sortens järnåldersugnar i dess ursprungliga miljö. Här har man även funnit gravar från järnåldern i närheten.

Aktuell information

Detta besöksmål påverkas av restriktioner då afrikansk svinpest har konstaterats i regionen.

Läs mer om restriktionerna och vilket område som berörs här

Arkeologiska utgrävningar

De senaste årens fynd och utgrävningar av tidiga platser för järnframställning visar att järnet förädlats i Bergslagen under åtminstone 1700 år. Dunshammar – tre kilometer söder om Ängelsberg – är en av dessa platser. Under arkeologiska utgrävningar på 1970- och 80-talet konstaterades att i de välbevarade blästerugnarna från järnåldern (omkring år 600), smältes sjömalm redan år 300 och 700 före Kristus. Man tror att det har producerats mellan sex och sju ton järn genom århundradena.

Ugnarna drevs med hand- och fotkraft och man behövde inget rinnande vatten. Man kunde bearbeta sjömalmen genom att lägga ner malm och kol i ugnarna och använda sig av en blåsbälg för att tillföra syre.

En hög med grå slagg

Sjömalmen på Åmänningens botten var rik på järn – cirka 60 procent järnoxid – men den stora fosforhalten gjorde järnet hårt och sprött, därför "rostades" malmen. Slaggen lade sig i botten av ugnen – den mesta fosforn följde med, medan järnet lade sig som en klump ovanpå. Vid blåsningen av järnet var ugnstemperaturen cirka 1100 grader. Den låga temperaturen gjorde att kolhalten i järnet blev låg och det blev smidbart direkt när det kom från ugnen, men det gjorde också att järnet höll en ganska dålig kvalitet.

Dunshammarmuseet med informationstavlor
Stol och bord. Några slaggstenar på bordet samt en gästbok.

I Dunshammar kan du besöka museet med informationstavlor- och texter.

Vid blästerugnarna i Dunshammar hittar du ett museum som är öppet under sommaren. Här kan du se slagg och läsa på om hur brytningen gick till. Här finns bord för picknick samt vacker utsikt över sjön Åmänningen. Museet sköts av Västervåla hembygdsförening.

Blästerugnarna ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Hitta till blästerugnarna

Dunshammar ligger cirka 4 kilometer söderut från Ängelsbergs samhälle. Landmärke: Västervåla kyrka.

Sväng av från Ängelsbergsvägen mot skylt "Dunshammar/Ekomuseum". Åk under järnsvägsbron och följ vägen mot vänster. Forsätt på grusväg rakt fram, följ skyltar "Ekomuseum, blästerugnar" i 1,4 kilometer. Sväng sedan höger mot parkering. Vid parkering finns informationstavla.

Cirka 600 meters promenad sista vägen till museet. Vid museet finns dass.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test