Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Styrdokument

Här finns både styrande dokument som är mer riktlinjer än bestämmelser och antagna regler. En del av dessa gäller för kommunens verksamhet, medan andra endast gäller kommunen som arbetsgivare. Detta framgår av respektive dokument.

Policyer, planer, regler och riktlinjer

Alkohol- och drogpolitiskt program Pdf, 224.1 kB.

Annonseringspolicy Pdf, 128.8 kB.

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 65.4 kB.

Avfallsplan Pdf, 1.1 MB.

Besöksnäringsstrategi 2020-2030 Pdf, 6.1 MB.

Borgenspolicy Pdf, 845.6 kB.

Bostadsförsörjning Pdf, 664.7 kB.

Digitala infartsskyltar, riktlinjer Pdf, 114.2 kB.

Ekonomistyrningspolicy Pdf, 728.1 kB.

Energi- och klimatstrategi Pdf, 1.4 MB.

Ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser för Pdf, 132 kB.

Ersättningar till förtroendevalda, bilaga Pdf, 128.3 kB.

Etiska regler och riktlinjer Pdf, 142.2 kB.

Finanspolicy Pdf, 638 kB.

Finskt förvaltningsområde Pdf, 187.6 kB.

Flaggning Pdf, 82.6 kB.

Folkhälsa, strategi Pdf, 514.1 kB.

Funktionsrättspolitiskt program Pdf, 229.1 kB.

Föreningsbidrag Pdf, 169.2 kB.

Grafisk manual Pdf, 3.5 MB.

Handikappolitiskt program Pdf, 160.4 kB.

Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2023-2024 Pdf, 126.9 kB.

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Pdf, 119.8 kB.

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, räddningstjänst Pdf, 1.4 MB.

Informationshanteringsplan Excel, 153.1 kB.

Jämställdhets- och mångfaldsplan Pdf, 177.3 kB.

Jämlikhetsstrategi Pdf, 277.7 kB.

Koll på konsten Pdf, 1.3 MB.

Kommunalt krisstöd, plan Pdf, 207.3 kB.

Kommundirektörsinstruktion Pdf, 123 kB.

Kommunikationspolicy Pdf, 592.7 kB.

Lokal biblioteksplan Pdf, 944.3 kB.

Lokal kulturplan Pdf, 1.4 MB.

Lokalförsörjningsplan för Fagersta kommun Pdf, 251.4 kB.
Tidplan Excel, 129.4 kB.

Lönebildningsplan 2020-2025, strategisk Pdf, 171.1 kB.

Lönepolitik Pdf, 143.4 kB.

Mottagningspolicy för enskilda arkiv Pdf, 53.8 kB.

Naturvårdsprogram Pdf, 26.5 MB.

Näringslivsstrategi Pdf, 118.5 kB.

Partistöd Pdf, 672.3 kB.

Pensionspolicy Pdf, 179.4 kB.

Personalpolicy Pdf, 114 kB.

Policy och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier Pdf, 124.3 kB.
Bilaga Pdf, 124.3 kB.

Policy om hot och våld i arbetet samt krisstöd i Fagersta kommun, övergripande Pdf, 170.8 kB.

Policy om intern rörlighet och anställningsvillkor i Fagersta kommun Pdf, 117.4 kB.

Rehabiliteringspolicy Pdf, 105.5 kB.

Rekryteringsprocess Pdf, 201.9 kB.

Resepolicy Pdf, 143.3 kB.

Riktlinjer för kommunstyrelsens kontaktpolitiker Pdf, 71.7 kB.

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 217.7 kB.

Riktlinjer för offentliga toaletter i Fagersta kommun Pdf, 802.6 kB.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 507.4 kB.

Riktlinjer för distansmöten för socialnämnden och utbildningsnämnden Pdf, 208.4 kB.

Riktlinjer för stöd och skyddsinsatser för förtroendevalda Pdf, 163.6 kB.

Riktlinjer för välfärd- och servicenämndens kontaktpolitiker Pdf, 72.1 kB.

Rökfri arbetstid Pdf, 82.4 kB.

Serveringstillstånd Pdf, 321.3 kB.

Skötselplan för tätortsnära naturmark Pdf, 912.6 kB.

Sponsring Pdf, 135.7 kB.

Strategi för kompetensförsörjning i Fagersta kommun 2023-2026 Pdf, 365.7 kB.

Systematiskt brottsförebyggande och trygghetskapande arbete Pdf, 240.8 kB.

Telefonpolicy Pdf, 140.1 kB.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg Pdf, 213.8 kB.

Tillämpningsregler för förskola och fritidshem Pdf, 3.7 MB.

Tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 108.6 kB.

Tomtköregler Pdf, 54.2 kB.

Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 182 kB.

Trafikplan Pdf, 4.3 MB.

Upphandling och inköp Pdf, 136.2 kB.

Uppvaktning Pdf, 67.2 kB.

Vision 2030 Pdf, 6.2 MB.

Våldsbejakande extremism Pdf, 117.4 kB.

Övergripande mål Pdf, 107.8 kB.

Översiktsplan

Översiktsplan, tillägg landsbygdsutveckling i strandnära lägen Pdf, 11.6 MB.

Översiktsplan, tillägg vindkraft Pdf, 8.8 MB.

Översiktsplan, Ängelsberg Pdf, 9.6 MB.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test