Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Styrdokument

Här finns både styrande dokument som är mer riktlinjer än bestämmelser och antagna regler. En del av dessa gäller för kommunens verksamhet, medan andra endast gäller kommunen som arbetsgivare. Detta framgår av respektive dokument.

Policyer, planer, regler och riktlinjer

Alkohol- och drogpolitiskt program Pdf, 248.3 kB.

Annonseringspolicy Pdf, 128.8 kB.

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 65.4 kB.

Avfallsplan Pdf, 680 kB.

Barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 108.3 kB.

Besöksnäringsstrategi 2020-2030 Pdf, 6.1 MB.

Borgenspolicy Pdf, 845.6 kB.

Bostadsförsörjning Pdf, 664.7 kB.

Digitala infartsskyltar, riktlinjer Pdf, 114.2 kB.

Ekonomistyrningspolicy Pdf, 728.1 kB.

Energi- och klimatstrategi Pdf, 1.4 MB.

Ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser för Pdf, 120.1 kB.

Ersättningar till förtroendevalda, bilaga Pdf, 118.4 kB.

Etiska regler och riktlinjer Pdf, 142.2 kB.

Finanspolicy Pdf, 638 kB.

Finskt förvaltningsområde Pdf, 216 kB.

Finskt förvaltningsområde (finsk version, suomen kielellä) Pdf, 214.9 kB.

Flaggning Pdf, 119.5 kB.

Folkhälsa, strategi Pdf, 514.1 kB.

Funktionsrättspolitiskt program Pdf, 257.6 kB.

Föreningsbidrag Pdf, 159.3 kB.

Grafisk manual Pdf, 3.3 MB.

Handikappolitiskt program Pdf, 160.4 kB.

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Pdf, 119.8 kB.

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, räddningstjänst Pdf, 1.4 MB.

Informations- och massmediepolicy Word, 28 kB.

IT-strategi Pdf, 117 kB.

Jämställdhets- och mångfaldsplan Pdf, 177.3 kB.

Jämlikhetsstrategi Pdf, 277.7 kB.

Koll på konsten Pdf, 1.3 MB.

Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2030 Fagersta kommun Pdf, 1001.8 kB.

+aktvitetsplan Pdf, 202.4 kB.

Lokal biblioteksplan Pdf, 521.6 kB.

Lokal kulturplan Pdf, 1.3 MB.

Lönebildningsplan 2020-2025, strategisk Pdf, 171.1 kB.

Lönepolitik Pdf, 143.4 kB.

Mottagningspolicy för enskilda arkiv Pdf, 53.8 kB.

Naturvårdsprogram Pdf, 26.5 MB.

Näringslivsstrategi Pdf, 118.5 kB.

Partistöd Pdf, 672.3 kB.

Personalpolicy Pdf, 114 kB.

Policy och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier Pdf, 124.3 kB.
Bilaga Pdf, 124.3 kB.

Policy om hot och våld i arbetet samt krisstöd i Fagersta kommun, övergripande Pdf, 170.8 kB.

Policy om intern rörlighet och anställningsvillkor i Fagersta kommun Pdf, 117.4 kB.

Rehabiliteringspolicy Pdf, 105.5 kB.

Rekryteringsprocess Pdf, 201.9 kB.

Resepolicy Pdf, 143.3 kB.

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 217.7 kB.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 507.4 kB.

Riktlinjer för distansmöten för socialnämnden och utbildningsnämnden Pdf, 208.4 kB.

Riktlinjer för stöd och skyddsinsatser för förtroendevalda Pdf, 163.6 kB.

Rökfri arbetstid Pdf, 82.4 kB.

Serveringstillstånd Pdf, 663.5 kB.

Skötselplan för tätortsnära naturmark Pdf, 912.6 kB.

Sponsring Pdf, 91.3 kB.

Systematiskt brottsförebyggande och trygghetskapande arbete Pdf, 240.8 kB.

Telefonpolicy Pdf, 140.1 kB.

Tillämpningsregler för förskola och fritidshem Pdf, 3.7 MB.

Tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 108.6 kB.

Tomtköregler Pdf, 54.2 kB.

Trafikförsörjningsprogram, färdtjänst Pdf, 207.3 kB.

Trafikplan Pdf, 4.3 MB.

Upphandling och inköp Pdf, 136.2 kB.

Uppvaktning Pdf, 67.2 kB.

Utbildning- och fritidsförvaltningens rutiner för synpunkter Pdf, 119 kB.

Utbildning- och fritidsförvaltningens policy för synpunkter Pdf, 82.3 kB.

Vision 2030 Pdf, 6.2 MB.

Våldsbejakande extremism Pdf, 117.4 kB.

Övergripande mål Pdf, 107.8 kB.

Översiktsplan

Översiktsplan, tillägg landsbygdsutveckling i strandnära lägen Pdf, 11.6 MB.

Översiktsplan, tillägg vindkraft Pdf, 8.8 MB.

Översiktsplan, Ängelsberg Pdf, 9.6 MB.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test