Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om Alfaskolan

Om Alfaskolan

Alfaskolan är en av tre F- 6 skolor i Fagersta med ungefär 350 elever. I rektorsområdet finns två förskoleklasser förskoleklass A och förskoleklass B.

Förskoleklassverksamheten bedrivs på förmiddagstid och de elever som är i behov av fritidshemsplaceringar före och efter sin skoltid har möjlighet till det på fritidshemmen A, B och Dalen.

Vi är en mångkulturell skola där elevernas, vårdnadshavarnas och personalens olika kulturella bakgrund medverkar till att skapa förståelse och ömsesidig respekt för varandra