Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om Alfaskolan

Om Alfaskolan

Alfaskolan är en av tre F- 6 skolor i Fagersta med ungefär 315 elever. I rektorsområdet finns två förskoleklasser Svanen och Duvan.

Förskoleklassverksamheten bedrivs på förmiddagstid och de elever som är i behov av fritidshemsplaceringar före och efter sin skoltid har möjlighet till det på fritidshemmen Duvan, Svanen, Svalan eller Sparven.

Vi är en mångkulturell skola där elevernas, vårdnadshavarnas och personalens olika kulturella bakgrund medverkar till att skapa förståelse och ömsesidig respekt för varandra