Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Anpassad gymnasieskola (ANP)

Här står kunskap, social gemenskap och personlig utveckling i fokus.

Utformning

Den anpassade gymnasieskolan (ANP) är fyraårig och innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi ger dig en utbildning där kunskap, social gemenskap och personlig utveckling står i fokus!

Mål

Målet med studierna är att du förbereds för arbetsmarknadens fortsatta studier, men även att du får en god grund för personlig utveckling samt verktyg för att aktivt deltagande i samhällslivet.

Omvärldskunskap

Stor vikt läggs vid omvärldskunskap. Du får arbeta med nyheter och värderingsfrågor sedda ur lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Du får träna din förmåga att förstå, värdera och ta ett personligt ställningstagande i olika frågor i samhället.

Nationella program

De nationella programmet vi erbjuder är:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fordonsvård och godshantering
  • Hotell, restaurang och bageri

Undervisning

Vi bedriver undervisning som genom en god personaltäthet kan individanpassas utifrån ditt behov. Genom arbete i mindre grupper får du möjligheten att utvecklas mer i ditt lärande. I undervisningen har du tillgång till personlig dator och iPad.

Lokaler

Gymnasiesärskolan har egna personligt inredda hemklassrum. Du kan känna dig trygg och kommer att trivas i en skolmiljö du själv kan påverka genom elevrådet.

Samarbete

Vi värdesätter ett nära samarbete med hemmen och är måna om att föra en öppen dialog med dina vårdnadshavare. Vidare samverkar vi under ditt fjärde år med Arbetsförmedlingen, Försökringskassan och Habiliteringen för att förbereda övergången till arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Alla elever inom gymnasiesärskolan genomför under sina fyra år, minst 26 veckors praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL).

På APL-platsen läser eleven hela eller delar av yrkeskurserna inom sitt respektive program. I samråd med skolans kontaktperson, som i regel är elevens yrkeslärare, utformas ett ramverk för vad APL-perioden ska innehålla.

I ett första möte mellan lärare, elev och handledare på praktikplatsen diskuteras vad respektive part vill få ut av det arbetsplatsförlagda lärandet. Det är sedan upp till handledaren och eleven att utforma perioden på bästa sätt och utifrån de förutsättningar som både eleven och företaget har. Normalt så får eleverna testa på en rad olika praktikplatser under sin utbildning.

Vi på Brinellskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation mellan handledare och skolan för att optimera APL-perioden för alla inblandade.

Kontakt

Arbetslagsledare:
Rosie Stark, 0223-447 83

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test