Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vildsvinsobservationer

Vildsvinen dyker upp allt oftare i tätortsnära områden. De är därför prioriterade vid skyddsjakt. För att öka möjligheterna att skjuta vildsvin är det viktigt att kartlägga var de befinner sig och när. Därför lanserar vi nu vår nya e-tjänst för vildsvinsobservationer, i samverkan med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

En vildsvinsunge som gapar.

Nu kan du hjälpa våra skyddsjägare genom att via denna e-tjänst meddela oss var och när du observerat vildsvin. Ju mer information du kan ge oss desto bättre för våra skyddsjägare.

Du kan dock inte förvänta dig att våra skyddsjägare kommer direkt när du lagt in en observation, eftersom vi inte har någon jourverksamhet. Din observation kommer ändå att göra stor nytta i det långsiktiga arbetet.

Rapportera in din vildsvinsobservation

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test