Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Fagerstahallens byggnad. Röd tegelstensbyggnad. Med skylten Fagerstahallen på i gult. Blå himmel.

Fagerstahallen

I Fagerstahallens sim-, respektive sporthallar finns möjligheter till olika inomhusidrotter och arrangemang såsom mässor, dans och utställningar. Sporthallens läktare har plats för 650 sittande personer och dessutom finns mindre hallar för olika verksamheter.

Hallarna är fortsatt stängda till och med 25 april

Smittspridningen i Fagersta fortfarande relativt hög, även om vi nu ser en nedåtgående trend. Beslutet att helt stänga kommunens idrottshallar för uthyrning, det vill säga även för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare, kommer därför att förlängas till och med den 25 april. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan beslutet komma att förlängas ytterligare.

Aktuellt i Fagerstahallen

Antalet fall av covid-19 är dessvärre fortsatt högt i Fagersta, även om antalet smittade har sjunkit jämfört med föregående vecka. De regionala restriktionerna har förlängts. Mot bakgrund av detta kommer vi att stänga idrottshallarna helt ytterligare en vecka. Detta gäller för samtliga idrottshallar inklusive Fagerstahallens simhall.

Hallarna kommer ha stängt till och med söndag den 18 april 2021 och detta gäller även för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan beslutet komma att förlängas.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka snabbt i Fagersta. I samråd med smittskydd har kommunen därför beslutat att under en begränsad period helt stänga idrottshallarna för uthyrning, det vill säga även för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Detta gäller i samtliga idrottshallar inklusive Fagerstahallens simhall.
Beslutet gäller till och med söndag den 11 april men kan komma att förlängas.

Meddela oss om ni vill fortsätta med era träningstider efter den 11 april.

Läs mer om covid-19 och kommunens verksamheter på fagersta.se/organisation--styrning/trygghet-och-sakerhet/covid-19

Tidigare beslut gällande träningsverksamhet inom kommunens idrottsanläggningar gäller tillsvidare. Vi återkommer med mer information när det sker ändringar i beslut och rekommendationer.

• Idrottshallarna är öppna för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
• Träningsverksamhet utomhus är tillåtet även för personer födda 2001 och tidigare.
• Alla utrymmen såsom omklädningsrum och dusch hålls stängda med undantag för badverksamheten i Fagerstahallen.
• Matcher och tävlingar får tillsvidare ej genomföras. Detta gäller kommunens samtliga idrottsanläggningar.

Viktig information

Det är föreningens ansvar att informera och säkerställa att riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs. Håll avstånd, undvik trängsel och stanna hemma vid minsta symtom!

Fagerstahallen

Anläggningen har öppet på vardagar kl. 07.30-20.00, helger stängt.
Detta gäller tillsvidare.

Simhall, idrottshall och aktivitetslokaler är öppna för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Läs mer om covid-19 och kommunens verksamheter på fagersta.se/organisation--styrning/trygghet-och-sakerhet/covid-19

Det är många som längtar till dagen då vi kan öppna simhallen och köra igång med bland annat simskola och gruppträning.

Just nu finns det restriktioner som säger att kommunala verksamheter som inte är nödvändiga ska hållas stängda för allmänheten. Detta med anledning av covid-19.

Utöver restriktionerna har vi fuktskador i delar av anläggningen som påverkar möjligheten att öppna upp. Renoveringsarbetet i simhallen är sedan en tid tillbaka färdigställt och vi har fått en otroligt fin simhall. Nu kvarstår arbetet med omklädningsrum och gym där renoveringen preliminärt förväntas köra igång under april. Arbetet beräknas ta cirka sex månader.

Utomhusbadet

Om pandemin tillåter och restriktioner lättar upp mot sommaren så ska vi givetvis satsa på att öppna upp utomhusbadet.
Håll utkik efter mer information som kommer vid ett senare tillfälle.

Vi tackar för ert tålamod och förståelse i dessa tuffa tider!

Ansökan om träningstider

Innebandyspelare med boll och klubba

Nu börjar det bli dags att skicka in er ansökan om träningstider i kommunens idrottshallar för höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Ansökan sker via vår e-tjänst och ska vara inskickad senast 30 april.

Ansök om träningstid här