Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hur går det till?

Alla som bor i Fagersta kan skicka in ett e-förslag, oavsett ålder.

Är du däremot folkbokförd i en annan ort kan du inte lämna in ett e-förslag. Då får du kontakta kommunen på annat sätt för att framföra dina synpunkter. Reglerna för e-förslagen ändrades av kommunstyrelsen den 8 september 2020. En annan förändring är att ditt förslag måste få 120 röster för att gå vidare till handläggning.

Hur går det till?

1. Du har ett förslag eller en idé. Använd e-formuläret Lämna e-förslag.

Ditt förslag ska ha en rubrik och en kortfattad beskrivning om idén. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända. Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras. Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd.

2. När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid.

3. Ditt förslag publiceras på Fagersta kommuns webbplats inom 3 vardagar. Anledningar till att ditt e-förslag inte publiceras kan vara:

  • Det finns formella skäl till att inte behandla e-förslaget, som exempelvis en pågående parallell process, eller rättsprocess
  • Någon annan har skickat ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 36 månaderna
  • E-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt
  • Förslaget ligger inte på kommunens ansvar utan på en annan myndighet/ett annat verk
  • Ett beslut har tagits i ärendet eller ett snarlikt ärende de senaste 36 månaderna

Andra invånare kan nu under 90 dagar kommentera och rösta på ditt förslag.

Så här jobbar vi

Ett e-förslag som får minst 120 röster skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd, där ärendet handläggs. Vanligtvis inom fyra till sex månader, större ärenden kan ta längre tid. När de 90 dagarna har gått ligger förslaget kvar på fagersta.se så att andra som är intresserade kan läsa det. För att se äldre förslag väljer du "Pågående och avslutade" i rullgardinen i rutan med e-förslag i början på den här sidan. Där går det också att se hur långt i processen förslagen har kommit och om det har fattats något beslut i frågan.

Alla förslag behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Handlingar som inkommer till Fagersta kommun omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den handling du skickat in efter begäran kan komma att lämnas ut.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test