Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för all social verksamhet i kommunen: äldreomsorg, LSS/psykiatri, viss sjukvård, individ- och familjeomsorg samt försörjning och arbete. Dessutom ansvarar nämnden för handläggningen av kommunens uppgifter som rör serveringstillstånd enligt alkohollagstiftningen.

Socialnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare valda av kommunfullmäktige. Det finns även ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter:
Niclas Bergström (S) - ordförande
Lena Eldståhl (S) - vice ordförande
Kristina Hellman (L) - andre vice ordförande
Ann-Louise Thorsén (S)
Gertraude Bergström (S)
Anna Maria Mikkonen (S)
Nils Wiik (V)
Päivi Kirsilä (V)
Bertil Fredriksson (SD)


Ersättare:
Linnea Costa Lindgren (S)
Mats Olander (SjvU)
Solfrid Libäck-Lundstedt (SjvU)
Leyla Chabbani (V)
Christer Falk (SD)

Ordförande Niclas Bergström kan kontaktas på niclas.bergstrom@fagersta.se och 072-2072624.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test