Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för all social verksamhet i kommunen: äldreomsorg, LSS/psykiatri, viss sjukvård, individ- och familjeomsorg samt försörjning och arbete. Dessutom ansvarar nämnden för handläggningen av kommunens uppgifter som rör serveringstillstånd enligt alkohollagstiftningen.

Socialnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare valda av kommunfullmäktige. Det finns även ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter från och med 2021:
Niclas Bergström (S) - ordförande
Lena Eldståhl (S) - vice ordförande
Kristina Hellman (L) - andre vice ordförande
Ann-Louise Thorsén (S)
Gertraude Bergström (S)
Vakant (-)
Teemu Sulin (V)
Päivi Kirsilä (V)
Bertil Fredriksson (SD)


Ersättare från och med 2021:
Anna Maria Mikkonen (S)
Mats Olander (SjvU)
Solfrid Libäck-Lundstedt (SjvU)
Shiro Biranvand (V)
Christer Falk (SD)

Ordförande Niclas Bergström kan kontaktas på niclas.bergstrom@fagersta.se och 072-2072624.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test