Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Övriga länkar

Tips på bra länkar som du kan använda både i och utanför skolans nätverk.

Fyra träklossar med en bokstav på varje. H,T,T,P

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Entreprenörskapsforum

Globalis

Globalis är en tjänst från FN-förbundet. Den innehåller en interaktiv världsatlas, den största databasen med FN-statistik på svenska, landprofiler för FN:s medlemsländer, världskarta över olika geografiska förhållanden, satellitbilder som visar mänsklig inverkan på jordens miljö och fakta om världens konflikter. Målet med Globalis är i första hand att informera om likheter och olikheter i det mänskliga samhället och om människornas inverkan i livet på planeten med visuella hjälpmedel.

Globalis

Globalportalen

Här finns över 1 000 utvalda och granskade länktips om drygt 140 länder och en rad ämnen som har med utveckling och bistånd att göra, som demokrati, mänskliga rättigheter och miljö.

Globalportalen

HUI Research

Webbplats för branschorganisationen Svensk handel, som bedriver konsultverksamhet och forskning inom handel och turism. HUI är en ledande institution för forskning om detalj- och partihandel. På webbplatsen finns forskningsbaserad fakta, analys och rådgivning.

HUI Research

Lagrummet.se

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Här finns exempelvis Sveriges Lagar och förordningar, rättspraxis och rättskällor.

Lagrummet

Lexin

Här hittar du lexikon på följande femton minoritetsspråk: albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Lexin

Länkskafferiet

Länkskafferiet är en nationell söktjänst för skolan, som funnits sedan 1995. Syftet med Länkskafferiet är att underlätta för elever, lärare, pedagoger och skolbibliotekarie att hitta särskilt utvalt material på Internet som passar bra för skolarbete och lektionsplanering. Alla webbplatser är indelade i ämneskategorier.

Länkskafferiet

Skolverket - Källkritik i gymnasieskolan

Skolverkets projekt om källkritiskt tänkande. Du hittar artiklar, uppsatser och böcker som beskriver varför det är viktigt att vara källkritisk när du använder Internet och andra medier.

Källkritik i gymnasieskolan

SO-rummet

SO-rummet är en samling med granskade svenska artiklar och webbsidor inom ämnena historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

SO-rummet

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån innehåller officiell statistik om Sverige inom de flesta områden.

Statistiska centralbyrån

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Lexikon över 1000 svenska kvinnor, från medeltid till modern tid, som bidragit till samhällsutvecklingen.

Det är kvinnor som varit pionjärer inom sitt område, som kämpat för jämställdhet eller varit viktiga för historieskrivningen.

Databasen har producerats av Göteborgs universitet.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Svenska MeSH

En webbsida under Karolinska institutets webbsidor. Innehåller medicinska sökord som är sökbara både på svenska och engelska. Kan användas som hjälp då man söker i medicinska databaser som SveMed+ och PubMed.

MeSH

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001 och har på några år etablerats som den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet.

Svenskt Näringsliv

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test