Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Fritids

Fritidsverksamheten på Risbroskolan är en samlingsplats för avkoppling och andhämtning från skolarbetet.

Oavsett etnisk bakgrund, kön, funktionsvariation, religiös eller politisk åsikt och livsstil ska alla elever erbjudas verksamhet i en trygg och positiv miljö fri från våld, hot, mobbing och trakasserier.

På fritids finns det bland annat pingisbord, spel, musik, TV och caféverksamhet. Caféet säljer smörgåsar och dryck på långrasterna.