Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras.

människor som planerar

Samordnad individuell plan är lagstadgad i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.

Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

  • Samtycke - personen själv ska samtycka till att planen upprättas.
  • Delaktighet - personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
  • Påbörjas utan dröjsmål - arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

Vad är en samordnad individuell plan (SIP)?

En samordnad individuell plan (SIP) är bra om du får stöd från flera olika instanser, till exempel all hälso- och sjukvård eller habiliteringsverksamhet som du får av regionen, försörjningsstöd, hemsjukvård eller boendestöd som du får av kommunen. En samordnad individuell plan (SIP) är en plan som gör det lättare för dig att påverka den hjälp du behöver och har rätt till. Den visar också vem som ansvarar för vad.

Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Du kan till exempel skriva om vilka mål du har och vad du behöver i form av behandling, hjälpmedel och stöttning för att nå målen.

Vad gör jag om jag vill ha en samordnad individuell plan (SIP)?

Ofta föreslår någon av de personer du har kontakt med inom regionen eller kommunen att ni ska skriva en samordnad individuell plan (SIP). Du kan också föreslå det själv. Vill du inte ha någon samordnad individuell plan (SIP) behöver du inte det. Om du säger nej ska du ändå få den vård och det stöd som du behöver.

Du väljer själv vem som ska vara samordnare av planen. Det kan till exempel vara din kontaktperson.

Vad händer sedan?

När du har bestämt dig för att du vill ha en samordnad individuell plan (SIP)

börjar du med att välja vilka som ska vara med och göra planen. De personer du väljer ut träffar du på ett möte. Det är bra om alla verksamheter som ger dig stöd är med, men om du vill kan du välja bort vissa verksamheter. Du kan också bjuda in närstående, god man, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och skola till mötet. Det är viktigt att alla som är med har förberett sig innan mötet.

På mötet hjälps alla åt att skriva din samordnade individuella plan (SIP).

Ni pratar om vad du vill och vad du behöver.

En tid efter första mötet träffas alla igen.

Då berättar du om hur det planerade stödet har fungerat och om samma mål fortfarande gäller. Om du tycker att någonting ska ändras säger du det. Om allt fungerar bra fortsätter ni använda din plan.

Om du känner att du inte längre behöver din samordnad individuell plan (SIP) kan du när som helst tala om det.

Då avslutar du och dina kontakter arbetet med planen.

I den samordnade individuella planen kan du & verksamheterna skriva ner:

  • Vilka behov du har i dag
  • Vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få, vad insatserna har för mål och när de avslutas
  • Vad verksamheterna ska göra för att ge dig rätt stöd och hjälp
  • Vem som är huvudansvarig för den samordnade individuella planen och vem som ansvarar för vad
  • Hur du och verksamheterna ska följa upp och utvärdera stödet du får och hur ofta ni ska göra det
  • När ni ska avsluta samarbetet
Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test