Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Finskt förvaltningsområde

Fagersta är en del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Fagersta kommun enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det här är dina rättigheter:

Förskola

Du har rätt att få helt eller väsentlig del finsk förskoleverksamhet oavsett barnets hemspråk. Förskolechefen ansvarar för att sådan undervisning ges.

Äldreomsorg

Du har rätt att få helt eller väsentlig del finsk äldreomsorg.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska.

Kultur och språk

Fagersta kommun ska skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen.

Samråd

Fagersta kommun ska ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör dem genom den finska samrådsgruppen.

Ruotsinsuomalaisten oikeudet

Fagersta on osa suomen kielen hallintoaluetta. Tämä antaa Fagerstan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle oikeuksia, jotka määritellään Kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten laissa (2009:724).

Nämä ovat oikeutesi:

Esikoulu

Sinulla on oikeus saada kokonaan tai olennainen osa suomenkielistä esikoulutoimintaa riippumatta lapsen kotikielestä. Esikoulun johtaja vastaa toiminnan järjestämisestä.

Vanhustenhoito

Sinulla on oikeus saada kokonaan tai olennainen osa suomenkielistä vanhustenhuoltopalvelua.

Asiointi kunnan kanssa

Sinulla on oikeus käyttää suomea suullisesti ja kirjallisesti asioidessasi kunnan kanssa. Sinulla on oikeus saada kunnan päätöksistä kirjallinen suomenkielinen käännös. Kunnalla on oikeus päättää missä ja milloin kuntalaisia palvellaan suomen kielellä.

Kulttuuri ja kieli

Fagerstan kunta tulee suojella ja edistää suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria.

Neuvonpito

Fagerstan kunnalla on suomenkielinen neuvonpitoryhmä, se antaa ruotsinsuomalaisille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Fagerstan kunnan hallintoalueen sivu

Paina keltaisesta ruudusta niin pääset Fagersta kunnan hallintoalueen sivulle.

Tapahtumia ja uutisia

Sidansvarig: Martti Jaakkola

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test