Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Skolsköterskor

Brinellskolan har två skolsköterskor. De arbetar främst förebyggande med att fånga upp elever som mår dåligt.

Läkare undersöker patients blodtryck.

Vi arbetar förebyggande och erbjuder alla elever hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Alla elever erbjuds hälsosamtal i år 1. Vi har tystnadsplikt.

Du hittar skolsköterskorna på markplan i D-huset.

Maria Bylund, 0223-442 56

Ansvarig för BA, FT, IN, IM, NA och TE

Maria Snickars, 0223-443 65

Ansvarig för BF, EK, EE, NPS, IM, SA

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test