Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bokning av hallar och planer

Boka en träningstid eller varför inte ett barnkalas i en av våra idrottshallar. I Fagerstahallen kan du, utöver idrottshallen, även hyra simhall, matsal, konferenslokal samt judo-, brottning- och pingis-/karatelokal.

Boka hallar, planer och lokaler

Genom hallbokningen i Fagersta kommun kan du boka kommunala hallar och planer. Lokalerna uthyres till föreningar, företag samt privatpersoner och förfrågningar hanteras på vardagar. Var gärna ute i god tid - beroende på belastning kan det dröja någon dag innan din förfrågan hanteras.

Om våra sport- och idrottshallarSkicka e-post till hallbokning@fagersta.se

Hitta lediga tider och boka på webben

På bokningssidan kan du söka och skicka in bokningsförfrågningar direkt i vårt bokningssystem. Följande objekt kan bokas på webben:

 • Alfahallen, Mariahallen, Per Olshallen och Risbrohallen
 • Fagerstahallens idrottshall och aktivitetslokaler
 • Fagerstahallens konferenslokal
 • Fagerlidens konstgräsplan
 • Fagerlidens ishall (endast för schemavisning)
 • Västanfors IP (endast schemavisning)

Sök och boka hallar/planer/lokaler

Den som bokar en lokal ska ha fyllt minst 18 år och vara närvarande under själva nyttjandet av lokalen.

 • Hallar och planer får endast användas under bokad tid och till angivet ändamål. Förberedelser samt återställning och eventuell städning av lokalen ska ske inom den bokade tiden.
 • Omklädningsrum får användas 15 minuter före och efter bokad tid.
 • Hyresgästen ansvarar för uppsättning av nät och andra redskap samt att redskap ställs tillbaka på anvisad plats.
 • Hyresgästen ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen och att inga dörrar ställs upp så att obehöriga kommer in i lokalen.
 • Hyresgästen ansvarar för att samtliga dörrar och fönster är stängda och låsta efter avslutat bokningstillfälle.
 • Hyresgästen ska vara aktsam om lokalen och dess tillhörande inventarier.
 • Idrottshallarna får endast beträdas med inomhusskor som har sulor som inte färgar av sig.
 • Fagersta kommun ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter och värdesaker.
 • Generellt förbud mot rökning och alkohol gäller i och i anslutning till lokalerna.

Matcher och offentliga tillställningar

Utöver ovanstående gäller även följande i samband med matcher, arrangemang och tillställningar:

 • Hyresgästen ansvarar för att införskaffa nödvändiga tillstånd som kan krävas i samband med att lokalen används för en offentlig tillställning.
 • Hyresgästen ansvarar för alla som deltar i tillställningar, även publik och andra besökare.
 • Hyresgästen ansvarar för en lättare städning av läktaren samt eventuella omklädningsrum.
 • Hyresgästen ansvarar för att ordningen upprätthålls under tillställningen.
 • Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar samt säkerställa att maxantalet för personer som vistas i lokalen inte överskrids.

Avbokning utan debitering

Avbokning ska normalt ske senast tre vardagar före bokningstillfället. För arrangemang och matcher gäller fem vardagar. I övriga fall debiteras hela kostnaden.

Extra kostnader

Vid misskötsel kan du bli debiterad extra kostnader i efterhand. Här följer några exempel där du som hyresgäst debiteras 500 kr:

 • Kvarlämnade redskap, ej återställt lokalen
 • Lämnat dörrar öppna/olåsta
 • Lämnat fönster öppna

Faktiska kostnader debiteras för bland annat:

 • Brandlarm- och väktarutryckning - 6000kr
 • Behov av städning - 360kr per timme
 • Borttappat eller ej återlämnat passerkort (tagg) - 100kr
 • Skadegörelse

Ändring av bokning

Fagersta kommun förbehåller sig rätten att disponera en lokal eller anläggning för annat ändamål på tilldelade tider, det kan till exempel handla om ett större arrangemang. Hyresgästen skall då informeras senast två veckor i förväg. Vi förbehåller oss dock rätten att boka av enskilda tillfällen på kortare varsel, till exempel vid behov av reparation, besiktning eller annat underhållsarbete.

Inbrott, brand och skadegörelse

Kommunens försäkring täcker inte hyresgästens material eller utrustning vid brand, skadegörelse eller inbrott i lokalen. Om ett brand- och inbrottslarm utlöses på grund av oaktsamhet så är hyresgästen ersättningsskyldig. Vid uppkommen skada på utrustning eller anläggning är hyresgästen skyldig att omgående rapportera detta till kommunens kontaktperson för bokningar.

Akuta fel på anläggningen

Vid akuta fel på anläggning som vattenläckage, problem med lås, dörrar och liknande tas kontakt med Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds beredskap.
Akutnummer felanmälan jour: 021-30 06 98

För bokning av simskola, gruppträning, bassänger eller simbanor så hänvisas du till Fagerstahallens simhall.

Skicka e-post till fagerstahallen@fagersta.seFagerstahallens hemsida

Skol- och föreningsverksamheten kan boka istider på Fagerliden och Västanfors IP. Som privatperson är du välkommen under allmänhetens åkning.

Skridskoåkning i Fagersta

Kontakt

Fagersta kommun schemalägger och ansvarar för istiderna på Fagerliden och Västanfors IP.Skicka e-post till istider@fagersta.se

Taxor och avgifter för lokalhyror

Taxor och avgifter 2024Fagerstahallens sporthall

Lokal förening

Övriga

Hel sal för match/arrangemang (A+B+C+D)

174

600

Hel sal för träning

118

340

Halv sal (A+C eller B+D)

71

175

Delad sal (A och B)

98

208

Delad sal (C och D)

71

198

Delad sal (A eller B)

71

165

Delad sal (C eller D)

54

109

Judo-, Brottning-, Bordtennis-

71

155

Judo + Bordtennis

219

328

Matsal

219

328

Lilla matsalen

86

177

Konferensrum

82

165

Föreningslokal, liten, per år

1 865


Föreningslokal, stor, per år

3 285


Hyra gymanläggning, per timme

495

995

Idrottshallar/-anläggningar

Lokal förening

Övriga

Hyra av sporthallarna: Risbro-, Per Ols-, Maria-, Alfahallen

67

155

Hyra av konstgräsplan eller ishall

130

260

*Timpris om annat inte anges

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test