Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Tussilago

Tussilago är en avdelning med barn ett till tre år och här börjar nyfikenhet och äventyret för det livslånga lärandet.

Vi arbetar utifrån läroplanen, barnens trygghet, intresse och deras behov.

På tussilago arbetar vi just nu i mindre grupper. Där får barnen möjlighet att lära av varandra, uttrycka sina åsikter och vi får en större inblick i deras utveckling. Just nu har vi undervisning i tre olika ämnen. Men dessa ämnen kan komma att ändras beroende på barngruppen och deras behov och intressen.

Tussilagos grundschema:

Måndag: Blåsippan och Tussilago planerar eftermiddag eller förmiddag.
Barnen leker ute/inne med respektive avdelning som inte planerar.

Tisdag: Grupper

Onsdag: Grupper

Torsdag: Grupper

Fredag: Fri lek

Telefonnummer: 0223-442 94