Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Närvårdsteam Fagersta

Nära vård är en nationell omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som bas. I Västmanland sker omställningen succesivt fram till år 2027. Omställningen består av flera projekt vars mål är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg med ett tydligt individfokus.

Hösten år 2022 startade Närvårdsteam Fagersta i ett nära samarbete mellan Fagersta kommun och Region Västmanland. Under våren år 2023 anslöt även Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun till teamet.

Framtidens nära vård i Västmanland är en ny vårdstruktur där region, primärvård och kommun, tillsammans vill skapa en gemensam hälso- och sjukvård med fokus på person och relation. Genom samverkan skapas förutsättningar för ett omhändertagande på rätt vårdnivå.

I Västmanland finns mobila närvårdsteam med läkare och sjuksköterskor och ibland ytterligare proffesioner inblandade. Teamen arbetar i samverkan med kommunens hemsjukvård och vårdcentralen. De mobila närvårdsteamen är utrustade för att kunna undersöka och behandla i hemmet och finns till för dig som är över 18 år och har ett omfattande medicinskt behov.

Vård i hemmet förstärkt med läkare förväntas höja vårdkvaliteten och samtidigt minska antalet akuta vårdbesök och återinläggningar på vårdavdelning.

Trygg och nära vård i hemmet

Syftet med ett närvårdsteam är att ge en trygg och nära vård i hemmet som är anpassad till individen. Närvårdsteam finns till för vuxna patienter med komplexa vårdbehov, som har eller förväntas ha ett stort behov av slutenvård. Teamet verksamhet syftar till att erbjuda sjukvård i hemmet för att förebygga försämring och bibehålla funktionsnivån hos personer med komplexa eller omfattande vårdbehov. Teamet blir ett tillägg för patienter som är för sjuka för att enbart skötas via kommunal hemsjukvård och vårdcentral och samtidigt för friska för att vårdas på sjukhus.

Bedömning om en patient ska anslutas till närvårdsteamet görs av teamet. Det kommer även att finnas direktinläggningsplatser på avdelning 1, Västmanlands sjukhus Fagersta, för de patienter som är anslutna till teamet.

Närvårdsteamet erbjuder utökad sjukvård i hemmet och teamet består av läkare, sjuksköterskor och undersköterska samt vid behov finns även kurator, logoped och dietist. Rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut utförs av kommunens rehabgrupp.

Vid inskrivningen i närvårdsteamet sker ett hembesök av läkare, sjuksköterska och undersköterska. I samband med inskrivning upprättas en individuell vårdplan.

Om individens utökade behov av sjukvård i hemmet upphör skrivs individen ut från närvårdsteamet.

Samarbete med kommunal hemsjukvård

Närvårdsteamet har ett nära samarbete med den kommunala hemsjukvården i Fagersta för att kunna erbjuda insatser dygnet runt, alla dagar i veckan.

Närvårdsteamet arbetar dag- och kvällstid under måndag till fredag, även röda dagar. Övrig tid utför kommunens sjuksköterskor de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs. Kontinuerlig dialog och samverkan sker mellan närvårdsteamet och hemsjukvården.

Patienter som ansluts till teamet kontaktas av kommunens biståndshandläggare för individuellt beslut om trygghetslarm.

Omvårdnadsinsatser utförs av hemtjänstens medarbetare efter individuellt beslut från kommunens biståndshandläggare.

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test