Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevinflytande

Alfaskolans mål är att sätta eleverna i centrum, verka för att de har kunskaper om demokratins principer och utvecklar förmågan att arbeta i demokratiska former.

Vi vet att målen har nåtts om eleverna har inflytande över och medansvar för planering, innehåll och utformning av sin verksamhet.

Eleverna är också delaktiga i de beslut som tas på skolan.

Vägar mot målen

 • Ämnesplanering och innehåll sker i dialog med klassen och individuellt
 • Förmågan att utveckla, planera och utvärdera skolarbetet sker med hjälp av portfolio, IUP och temaplanering
 • Utvecklingssamtal och föräldramöte med dagordning och dokumentation
 • Eleverna utvecklar metakognition - lära eleven lära si
 • Vi praktiserar demokrati genom klassråd med träning på mötesteknik
 • Ökat ansvar och delaktighet för eleverna genom klass-, elev-, mat- och idrottsråd
 • Klassråd 20 minuter per vecka eller 40 minuter varannan vecka
 • Elevrådsrepresentanter i årskurs 2–6
 • Alfafixare i årskurs 5 och 6

Föräldrakontakter

Utvecklingssamtal eller IUP-samtal sker en gång per termin och vid behov vid fler tillfällen där klasslärare, ämneslärare, elev och föräldrar deltar.

Föräldramöte med dagordning och minnesanteckningar sker minst en gång per termin och klassläraren ansvarar.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker vid läsårets slut och ansvariga är:
socialpedagog, klass-, resurs-, och idrottslärare.

Alfafixarna är elever från år 5 och 6 som träffar vuxenansvarig varannan vecka.

De arbetar bland annat för att förbättra:
- skolmiljön
- gemensamma regler för skolgårdens aktiviteter

Elevrådet består av representanter från år 2–6 och träffas en gång per månad.

Elevrådsutbildning sker vid skolstarten på höstterminen, beteendevetare ansvarar.

Kostservice kallar till matråd 1 gång/termin med representanter från alla årskurser och en representant från skolan.

Matråd Alfaskolan Protokoll 2021-04-28

 • Eleverna tycker att maten är god, speciellt sopporna som är mycket populära.
 • Eleverna framför att de vill ha en önskevecka 1 gång/termin med rätter som de röstat fram.

En bra idé, vi ser över om vi kan börja med det till höstterminen.

Vi kikar även på om vi kan sätta upp en förslagslåda i alla skolkök så att eleverna får tycka till.

 • Önskar mer variation på den vegetariska kosten.

Ett pågående arbete där vi ser över recepten bland annat.

 • Man önskar smaksatt vatten med exempelvis citron eller gurka.

Kökspersonalen ordnar så att en behållare med vatten är smaksatt dagligen.

 • En önskan om att grönsakerna i salladsbuffén ska vara mer separerade och att oliver ska serveras oftare.

Kökspersonalen varierar grönsaksbuffén efter säsong och maträtt och försöker att tillgodose elevernas önskemål.

 • Övriga önskemål kring maten som man önskar lägga till är: grädde till pannkakorna, bröd till varmkorven, ägghalvor till spenatsoppan, bacon till potatisbullarna, pommes frites.

Då vi har som krav att servera en näringsriktig måltid kan några önskemål vara svåra att tillgodose som exempelvis grädde till pannkakorna och pommes frites, det är även svårt att få till en bra konsistens på pommes frites då det är så stor mängd som måste tillagas. Det finns tyvärr heller ingen möjlighet att dela ägghalvor till 400 elever i dagsläget.

 • Kökspersonalen delar några knäckebrödsskivor så att det finns till de elever som inte orkar äta en hel skiva, för att minska svinn.
 • Det slängs fortfarande mycket bestick i komposten/soporna vilket medför en onödig kostnad när vi behöver köpa in nya, detta tas upp med eleverna.

Om man råkar tappa bestick i soporna så går det bra att säga till måltidspersonalen som då hjälper till att plocka upp.

 • Det är hög ljudnivå i matsalen när årskurs 1 äter, det behöver bli en förbättring.

Lyfts vidare med berörda pedagoger.

 • Glada och trevliga barn som äter i matsalen, hälsar kökspersonalen!