Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
friendship, summer vacation, holidays, gesture and people concept - group of smiling friends sitting on beach

Elevinflytande

Alfaskolans mål är att sätta eleverna i centrum, verka för att de har kunskaper om demokratins principer och utvecklar förmågan att arbeta i demokratiska former.

Vi vet att målen har nåtts om eleverna har inflytande över och medansvar för planering, innehåll och utformning av sin verksamhet.

Eleverna är också delaktiga i de beslut som tas på skolan.

Vägar mot målen

 • Ämnesplanering och innehåll sker i dialog med klassen och individuellt
 • Förmågan att utveckla, planera och utvärdera skolarbetet sker med hjälp av portfolio, IUP och temaplanering
 • Utvecklingssamtal och föräldramöte med dagordning och dokumentation
 • Eleverna utvecklar metakognition - lära eleven lära si
 • Vi praktiserar demokrati genom klassråd med träning på mötesteknik
 • Ökat ansvar och delaktighet för eleverna genom klass-, elev-, mat- och idrottsråd
 • Klassråd 20 minuter per vecka eller 40 minuter varannan vecka
 • Elevrådsrepresentanter i årskurs 2 – 6
 • Alfafixare i årskurs 5 och 6

Föräldrakontakter

Utvecklingssamtal eller IUP-samtal sker en gång per termin och vid behov vid fler tillfällen där klasslärare, ämneslärare, elev och föräldrar deltar.

Föräldramöte med dagordning och minnesanteckningar sker minst en gång per termin och klassläraren ansvarar.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker vid läsårets slut och ansvariga är:
socialpedagog, klass-, resurs-, och idrottslärare.

Elevrådet består av representanter från årskurs 2–6 och träffas en gång per månad.

Elevrådsutbildning sker vid skolstarten på höstterminen, beteendevetare ansvarar.

Kostservice kallar till matråd 1 gång/termin med representanter från alla årskurser och en representant från skolan.

Matråd Alfaskolan Protokoll 2023-05-17

Matråd Alfaskolan

 •      Eleverna framför maträtter som är populära och önskas oftare: pannkaka, tacos, hamburgare, broccolisoppa, spenatsoppa, kycklingnuggets, sushi, pizza, panerad fisk samt maträtter från olika kulturer.
  Andra önskemål som togs upp var frukt efter maten, mjukt bröd oftare samt saft varannan fredag. Maträtter som inte är lika populära är: kokt fisk, halloumi gryta, böngryta, fiskgratäng och kycklingkorvstroganoff.

  ·       Mer kryddor är önskvärt, bland annat chilikrydda. Kom ihåg att ställa tillbaka kryddorna på sin plats och inte ta med dessa till bordet.

  ·       Årskurs 6 upplever att maten tar slut ibland. Vi kan se ett ökat tallrikssvinn vid populära maträtter som exempelvis kyckling och tacos, vilket tyder på att man tar åt sig mer mat än man äter upp, vilket kan resultera i att maten inte räcker till alla elever.

  ·       Det slängs fortfarande bestick i soporna vid diskinlämningen, vilket blir väldigt kostsamt. Säg till kökspersonalen om man vill ha hjälp med att ta upp bestick som råkat ramla i påsen.

 •       Slutligen behöver den pedagogiska måltiden förtydligas. Pedagogerna har ett övergripande tillsynsansvar där de ska vara närvarande vid hela måltiden; serveringen, matbordet och diskinlämningen.
  De ska agera förebild och ansvarar även för att trivselregler följs.
  Syftet med pedagogisk lunch är att eleverna ska få en positiv upplevelse av måltiden och en sund inställning till mat.

 

·       Måltidsmiljön: Hög ljudvolym i matsalen emellanåt, tänk på att prata med små bokstäver för att skapa matro. Eleverna tycker det är bra med 5 minuters tystnad innan de går in i matsalen. När det är dags att lämna in sin disk behöver man tänka på att vara lugn och att inte alla elever går samtidigt från borden då det bildas köer, vilket skapar sämre måltidsmiljö för de elever som sitter och äter i matsalen.

Det framkommer att några känner stress över att hinna med att äta under sin lunchrast, där behöver i så fall skolan se över mattiderna.

·       Eleverna påminner om att man ska tänka på att inte doppa ner serveringsskeden på tallriken när man tar mat. Dels är det inte hygieniskt samt att det finns en risk att personer med allergi då blir sjuka.

·       Mer variation i grönsaksbuffén önskas och att majs och oliver serveras oftare.