Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Den ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år och till barnet börjar sin grundskoleutbildning.

Förskoleklass A: 0223-443 50
Förskoleklass B: 0223-444 24