Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skicka faktura

Här kan ni som levererat varor eller tjänster till Fagersta kommun hitta information för att kunna skicka faktura till oss.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Fagersta kommun skicka e-faktura till oss. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Fagersta kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan som ni hittar längre ner.

Ni som e-fakturerar redan idag

Fagersta kommun tar emot e-faktura i följande format: PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

PEPPOL:ID är 0007:2120002106.

För Sve-faktura är vårt parts-id 2120002106 och GLN:nr 7362120002108 .

Vår VAN-operatör är OpusCapita (före detta Itella).

Kontakta oss via e-post för frågor kring anslutning.

Kontakta oss

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte kan skapa e-fakturor:

Använd vår kostnadsfria fakturaportal via OpusCapita för att överföra informationen från pappersfakturan till oss elektroniskt.

Fakturaportal

Fakturareferenser

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i kommunen är det viktigt att alla fakturor förses med ett fyrsiffrigt referensnummer och namn på beställaren. Referensnumret ska inte anges i adressen, utan i ett separat fält märkt exempelvis ”Er referens”. Dessa uppgifter underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att betalning sker i tid.

Fagersta kommuns referenser är:

Upphandling och Ekonomi:
5010 Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE)
5010 Upphandling och service

5010 Näringsliv och tillväxt

Stöd och styrning:
5011 HR-avdelningen
5011 Kommunkansliet

Välfärd och service:
5012 Kostservice
5015 VUX & SFI
5022 Kultur, Fritid & Turism
5023 Arbetsmarknad, Alltjänst och integration
5027 Kommunens bilar

Utbildningsförvaltningen:
5013 Olsboskolan
5014 Brinellskolan (gymnasiet)
5016 Alfaskolan
5017 Mariaskolan
5018 Utbildningsförvaltningen administration
5019 Per-Olsskolan
5020 Risbroskolan
5021 Förskoleavdelningen

Socialförvaltningen:
5024 Socialförvaltningen
5025 Individ- och familjeomsorg (IFO) - Endast placeringar
5026 Vård och omsorg (VoO) - Endast placeringar

Pappersfakturor

För er som undantas från lagkravet, exempelvis där avtal tecknats innan 1 april 2019, ser vi gärna att ni också skickar e-faktura enligt ovanstående instruktioner. Om möjlighet inte finns använd nedanstående fakturaadress till vår scanningcentral:

Fagersta kommun
Box 6
737 21 FAGERSTA

Sekretessfakturor hanteras tillsvidare som pappersfakturor, då dessa är undantagna från lagen.

Adress för övrig post så som påminnelser och informationsutskick är:

Fagersta kommun
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
737 80 FAGERSTA

Kontakta oss:

Fagersta kommuns fakturor hanteras av Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE).

E-post: fakturor@fagersta.se
Telefon: 0223-449 60

Sidansvarig: Ida Lindbom

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test