Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan kallas Fagerstas "riksdag". Alla större beslut för kommunen fattas av fullmäktige. Det kan gälla hur stadens organisation ska se ut, budget, skatt eller andra frågor av störreekonomisk betydelse.

Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen, facknämnderna eller kommunalförbunden i ett stort antal frågor som inte är av större vikt eller principiell karaktär

Fullmäktige består av 35 ledamöter som väljs var fjärde år. Därefter väljer kommunfullmäktige vilka som ska vara ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. De 35 mandaten i kommunfullmäktige är för närvarande fördelade på följande sätt:

Socialdemokraterna 15
Vänsterpartiet 7
Sverigedemokraterna 6
Moderaterna 5
Liberalerna 1
Sjukvårdspartiet 1

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter:
Marino Wallsten (S)
Åsa-Märta Sjöström (S) - ordförande
Niclas Bergström (S)
Eleonor Wikman (S) - vice ordförande
Gustav El Rachidi (S)
Lena Eldståhl (S)
Sune Andersson (S)
Ulrika Skoglund (S)
Bengt Lindgren (S)
Anna Bergström-Hynynen (S)
Birgitta Johansson (S)
Gertraude Bergström (S)
Erkki Lyly (S)
Eva Söderblom (S)
Tony Himmler (S)
Tomas Ulfborg (V)
Kristina Bergman (V)
Linda Normann (V)
Elisabeth Hanning (V)
Teemu Sulin (V)
Nana Abdul Sater (V)
Lars Nordström (V)
Bengt-Åke Jönsson (SD)
Walter Eduardo Gonsalez (SD)
Kimmo Silander (SD)
Christer Falk (SD)
Bertil Fredriksson (SD)
Christer Borg (SD)
Maria Lang Larsson (M)
Jan Johansson (M)
Christian Eriksson (M) - andre vice ordförande
Gunilla Molin (M)
Lennart Andersson (M)
Barbro Norström (SjvU)
Magnus Bohman (L)


Ersättare:
Gunilla Sundberg (S)
Stefan Strandberg (S)
Helena Nygårds (S)
Andreas Hellström (S)
Lars Piirhonen (S)
Sinikka Pesonen (S)
Ann-Louise Thorsen (S)
Arne Nordqvist (S)
Stefan Nykvist (S)
Umar Abu Chaqra (V)
Mattias Karlsson (-)
Shiro Biranvand (V)
Martti Narkiniemi (V)
Marianne Nordin (SD)
Dennis Aarnio (SD)
Annelie Lindh (M)
Leif Larsson (M)
Stefan Cronberg (M)
Kristina Hellman (L)
Arja Alatalo (L)
Mats Olander (SjvU)
Solfrid Libäck-Lundstedt (SjvU)

Ordförande Åsa-Märta Sjöström kan kontaktas på asa-marta.sjostrom@fagersta.se och 073-7082977.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test