Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Gemensamma nämnder

Vi ingår i ett antal gemensamma nämnder tillsammans med våra grannkommuner.

Norra Västmanlands ekonominämnd

Norra Västmanlands ekonominämnd är ett samarbete mellan Fagersta och Norbergs kommuner. Nämnden ansvarar över kommunernas ekonomiadministration.

Syftet med en gemensam ekonomiorganisation är att nå samordningsfördelar i form av ett gemensamt användande av personal, system och licenskostnader. Samarbetet är också ett sätt att säkra kompetens, kvalitet och utveckling samt att minska sårbarheten inom nämndens ansvarsområde. Det gemensamma ekonomikontoret har sitt säte i Fagersta.

Västmanland-Dalarna lönenämnd

Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam nämnd för Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Nämnden ansvarar för lönefrågorna i samtliga kommuner och ingår i Norbergs kommuns politiska organisation.

Västmanland-Dalarna lönenämnd

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd är ett samarbete mellan kommunerna Avesta, Fagersta och Norberg.

Nämnden fattar beslut och är ansvarig för frågor som handlar om miljö, bygg, fysisk planering, kartor och mätning med mera.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Gemensamma hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län.

Nämnden ansvarar för att samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum.

Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test