Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Basala hygienrutiner – smittförebyggande åtgärder

Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende av vårdgivare och vårdform. De ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller ej. 

Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10, ”Basal hygien i vård och omsorg” omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som alltid ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg och är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner samt förhindra smittspridning.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som vårdpersonalen behöver för att kunna följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4. Den anställde är skyldig att följa föreskriften och använda den skyddsutrustning som rekommenderas.

Våra medarbetare arbetar efter basala hygienrutiner och har ett nära samarbete med Region Västmanlands smittskyddsenhet och vårdhygien samt följer deras rekommendationer.

Förstärkt skyddsutrustning

Vid misstänkt eller konstaterad smitta gäller förutom basala hygienrutiner, förstärkta rutiner samt utökad användning av skyddsutrustning. Förstärkt skyddsutrustning kan bland annat innebära långärmat platsförkläde, munskydd klass IIR eller andningsskydd FFP2/FFP3 utan ventil och ansiktsvisir beroende på vilken smitta det gäller.

Vid konstaterad smitta i en verksamhet

Vid konstaterad smitta i en verksamhet vädjar vi starkt att avstå besök under tiden som smittspårning pågår i verksamheten för att förhindra fortsatt smittspridning.

Hygienombud

I våra verksamheter finns hygienombud som är utbildade av Region Västmanlands hygiensjuksköterskor. Syftet med hygienombud är att kunna sprida kunskap till kollegor, kunder och anhöriga samt vara en länk mellan Region Västmanlands vårdhygien och verksamheten.

Hygienombudets uppdrag är att bidra till att alla som arbetar inom vård och omsorg har kunskap om basal vårdhygien och kan tillämpa kunskaperna i det praktiska arbetet.

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test