Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden träder bara in under en extraordinär händelse och kan då ta över ledningen av utvalda eller samtliga nämnders verksamhet i kommunen.

Syftet är att få en snabb och enhetlig ledning vid en situation som är akut och kan leda till allvarliga konsekvenser för människors liv, hälsa, egendom eller för ekosystemet.

Ledamöter:
Åsa-Märta Sjöström (S) - ordförande
Jan Johansson (M) - vice ordförande
- (V)
Bertil Fredriksson (SD)
Gustav El-Rachidi (S)

Ersättare:
Birgitta Johansson (S)
Jimmy Karlsson (M)
Ann-Christine Andersson (V)
Peter Lilja (SD)
Niclas Bergström (S)

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test