Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Korttidsplats Visiten

Korttidsplatser för äldre erbjuds efter biståndsbeslut och innebär stöd samt omvårdnad under en kortare period, tillfälligt eller återkommande.

Korttidsplatser för äldre erbjuds efter biståndsbeslut och innebär stöd samt omvårdnad under en kortare period, tillfälligt eller återkommande.

Att vistas en tid på en av våra kortidsenheter kan vara ett alternativ för dig som:

  • Behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse
  • Behöver utvärderas om du kan fortsätta bo hemma med stöd av hjälpmedel och hemtjänst
  • Väntar på en plats på ett permanent vårdboende
  • Behöver växelvård, då växlar du mellan att bo hemma och på en korttidsavdelning.
  • Växelvård kan även vara aktuellt när en anhörig vårdar någon hemma och i perioder behöver avlösning.

Du ansöker om korttidsplats. Biståndshandläggare prövar och utreder behovet av korttidsplats. När behovet är fastställt blir den sökande erbjuden korttidsplats där det finns ledig plats. Det går inte att ställa sig i kö till en specifik korttidsenhet.

Kontakt

Visiten

Telefon: 0223-441 35

Enhetschef

Telefon: 0223-448 58
maria.granstrom@fagersta.se

Fagersta kommun växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Visiten

Korttidsplats Visiten finns på Malmen. Lägenheterna är möblerade och man tar endast med sig sina personliga ägodelar. I vissa fall kan man få dela lägenhet med en annan boende.

Visiten är bemannad dygnet runt. Sjuksköterska är i tjänst dygnet runt. Fysio- och arbetsterapeut är i tjänst måndag till fredag.

I avgiften för måltider ingår frukost, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällsfika.

Frukost och mellanmål lagas på boendet, lunch och middag kommer från Fagersta kommuns centralkök.

De boende äter tillsammans på avdelningen eller i sin lägenhet. Våra medarbetare sitter med under måltiderna som stöd men även för att skapa en trevlig och social stämning.

Vi utgår från önskemål om vad våra boende vill göra. Ofta handlar det om spontana enklare vardagssysslor och att umgås. Ibland spelar vi spel, läser tidning, bakar eller tittar på bilder. Vi strävar efter att alla boende ska känna sig delaktiga.

De boende tilldelas en näransvarig som de boende i första hand kan vända sig till. Den näransvarige ansvarar för att upprätta en genomförandeplan som beskriver hur stödet ska utformas utifrån individens behov.