Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Rödmåla

Rödmåla är en förskoleavdelning på Humlan för barn tre till fem år.  Här fortsätter barnen sin utveckling av identiteten och utveckling av sitt självständighetstänkande.

Om Rödmåla

Tecken som stöd

Vi använder oss av tecken som stöd. När vi pratar med barnen så tecknar vi samtidigt. Detta gör vi för att det blir enklare och mer förståeligt för barnen att både få höra och se orden.

Det kan även vara lättare för barnen att säga ord med hjälp av tecken, vilket är positivt då vi har barn med många olika modersmål. Detta gör att vi får ett gemensamt språk och det underlättar kommunikationen. Tecken gör också att vi pratar långsammare och tydligare. 

Språkutveckling

Vi använder ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi skapar tillfällen till samtal under den dagliga verksamheten tex i hallen, vid matsituationer, toalettbesök med mera, för att utveckla barnens vardagsspråk. När vi arbetar med ett tema eller annan undervisning använder vi ord bundna till kontexten, för att utveckla barnens kunskapsspråk. Det så kallade skolsspråket. Vi pedagoger finns med och stöttar barnen så att de hela tiden utvecklas till mer självständiga individer.

Vi arbetar med före Bornholmsmodellen. Det innebär att vi läsar samma bok under en längre tid. Vi läser boken perfomativt och dialogiskt. Det sker på olika vis tillexempel med språkpromenader, konkret material, sagolådor, drama, skapande med mera. Vi gör också språklekar så som rim och ramsor.

Vi använder oss av synliggörande pedagogik. Alla pedagoger har bilder med sig under dagen, som visar på de dagliga aktiviteterna. Vi har ett veckoschema uppsatt inne på avdelningen där barnen kan följa vad som sker under dagen. Även i undervisningen visar vi med bilder vad vi ska lära oss. Vi väljer ibland ut nyckelord, som vi vill att barnen ska lära sig. Dessa översätter vi till barnens förstaspråk tillsammans med modersmålsstödjare eller vårdnadshavare.

Vi använder bland annat "Språka Mera påsar" med material, som har utvecklats av logopeder. Med hjälp av detta material tränar vi på både färger, former, siffror, meningsbyggnad, ordförråd och mycket annat.

Vi arbetar också med "En dag med familjen Kippin", som är ett kontextbundet material, som hjälper barnen att utveckla allt i från ordförråd till att prata i meningar. Vi använder bilder och pratkartor för att stötta barnen i deras språkutveckling. Man arbetar med barnen utifrån den nivå de befinner sig på. Vi använder oss också av pratkartor i miljöerna och även utomhus.

Vi använder oss av Poly Glutt där barnen kan få sagor upplästa på svenska eller andra språk.

Vi sjunger varje dag, spontant, men också planerat. Vi sjunger samma sånger under en längre tid, för att vi ser att det gynnar barnen. Vi använder också sång och danslekar. Vi använder oss av Mallos rytmik och sånglekar. Vi spelar instrument ibland när vi sjunger.

Utevistelse

På Rödmåla är vi ute varje dag och vi går på utflykt en gång i veckan. Detta för att utevistelse bland annat gör så att barnen håller sig friska längre och samtidigt gör så att barnen sover bättre. Det får oss att må bra. Utevistelse utvecklar även barnens motorik vid bland annat besök i skogen eller andra utflykter. Det är viktigt att barnen har kläder efter väder! Vi är närvarande pedagoger som fungerar som medforskande tillsammans med barnen och fångar upp deras intressen, som vi sedan kan arbeta vidare med.

IT

Vi använder Bluebot tillsammans med barnen för att träna programmering. Barnen får arbeta i smågrupper och prova på och lära sig att programmera roboten. Vi provar att programmera både analogt och digitalt.

Microägg är något annat som vi använder och där kan barnen förstora upp och undersöka saker de vill titta närmare på. Vi tar hjälp av lärplattor och ibland även på storbilds-tv/projektor.

Vi har pedagogiska spel på lärplattan där barnen tränar olika egenskaper.

På lärplattan och datorn kan barnen som vill även prova på att skriva och utveckla skriftspråk.

Vi använder oss av Poly Glutt, som är en inläsningtjänst. Där finns möjlighet att lyssna på sagor på olika språk.

NTA

NTA står för Natur och Teknik för Alla.

På Humlan finns fyra olika lådor som innehåller experiment med vatten, luft, ljus och Teknik och hållbar utveckling. Barnen får i smågrupper utveckla intresse för natur och teknik och utforska materialet tillsammans med en pedagog.

Matematik

Vi pratar matematik i vår dagliga verksamhet. Det kan vara antal, storlek, sortera/kategorisera, former, problemlösning och mycket mer.

Vi har olika stimulerande material och leksaker som hjälper barnen att utveckla sin matematiska förmåga.

Motorik

Vi arbetar medvetet med att barnen ska utveckla sin motorik och sin kroppskontroll. Det sker genom att vi vistas ute på gården, i skogen, men också att vi bland annat har rörelse och rytmik inomhus. Vi leker och tränar på de grundläggande motoriska övningarna. Det kan också vara hinderbanor som utmanar både kroppkontroll och balans.

Kontakt

0223-442 98