Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Rehabteam

Om du behöver stöd i att klara ditt vardagliga liv på grund av funktionsnedsättning kan du få stöd av rehabteamet i Fagersta kommun.

En funktionsnedsättning betyder att du har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan gälla både kortvariga och långvariga svårigheter.

Rehabteamet består av legitimerade arbetsterapeuter, legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnast och rehabassistent.

Rehabteamet har ansvar för all rehabilitering för alla som bor/befinner sig i kommunens:

  • Särskilt boende
  • Korttidsplats

Rehabteamet har också ansvar för dem som är inskrivna i hemsjukvården.

Rehabteamet gör bedömningar och sätter in åtgärder som dessa:

  • Träning
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för anpassning av bostad
  • Handleder personal

Övriga innevånare

Rehabteamet har ett begränsat ansvar för övriga innevånare i kommunen som är över 18 år och som inte är inskrivna i hemsjukvården.

Det gäller förskrivning av de hjälpmedel som ska användas i hemmet och för den träning som bäst utförs i hemmet.

Kontakt rehabteam

Rehabteam
Telefontid helgfri måndag-fredag 8.00-8.30
Telefon: 0223-445 11

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test