Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Integration

Vi arbetar för att du så snabbt som möjligt ska kunna kan etablera dig i samhället.

Hälsande händer i olika hudfärger med grå bakgrund.

Du får hjälp av kommunen med till exempel:

  • Samhällsinformation
  • Svenska för invandrare
  • Skolundervisning
  • Barnomsorg
  • Sociala insatser

Arbete

För att du lättare ska kunna få ett arbete har Arbetsförmedlingen ansvaret för introduktionen av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunen och olika myndigheter.

Arbetsförmedlingen

Information om Sverige

Information om Sverige vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Information om Sverige

Så fungerar det när en person söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl vänder sig till Migrationsverket.

Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.

När man söker asyl i Sverige hänvisas man vanligen först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl och bor hos släktingar i eget boende i kommunerna. Där har Migrationsverket det fulla ansvaret.

Migrationsverket

I Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunerna ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, SFI) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid. I Fagersta är det Radix som nyanlända vänder sig till för samhällsorientering och till NVU för SFI studier. Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Fagersta och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test