Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Översvämningar och höga flöden

Genom Fagersta kommun rinner bland annat Kolbäcksån med sina många sjöar.

Översvämningar

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse, vägar och störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning.

De vanligast förekommande översvämningstyperna är:

  • Översvämningar utmed sjöar och vattendrag som inträffar under långa perioder med riklig nederbörd eller snösmältning.
  • Översvämningar till följd av extrem nederbörd (skyfall) som faller över ett mindre geografiskt område under en kort tid.

Andra orsaker till översvämningar kan exempelvis vara isproppar i vattendrag eller konstruktions-haverier, till exempel ett dammhaveri.

Höga flöden

Enligt SMHI medför Höga flöden höga strömningshastigheter i vattendrag och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

SMHI kan utfärda varningar för höga flöden i vattendrag i tre nivåer:

  • Gul varningsnivå motsvarar flöden med 5-25 års återkomsttid.
  • Orange varningsnivå motsvarar flöden med 25-50 års återkomsttid.
  • Röd varningsnivå motsvarar flöden med mer än 50 års återkomsttid.

Mer information om SMHIs varningar finns på deras hemsida www.smhi.se

Vattenkraft och flöden i kraftstationer

Kolbäcksån är ett reglerat vattendrag och det finns flera kraftstationer och flera kraftbolag som verkar längs ån.

Längst i norr, i Ludvika kommun, verkar VB Kraft därefter kommer Uniper i Smedjebacken och Fagersta kommuner samt Mälarenergi från Surahammars kommun.

Både VB Kraft, Uniper och Mälarenergi har pubika sidor där man kan se dagligt uppdaterade värden.

Dagliga vattennivåer och kraftproduktion hos VB Kraft

Senast uppmätta värden på ytor och flöden hos Uniper

Aktuella vattennivåer hos Mälarenergi

Förbered dig för översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.

På krisinformation.se finns det information om vad du kan göra

krisinformation.ses sida om Översvämning

Länsstyrelsen i Västmanland har en pdf-broschyr om Översvämning

Information från Länsstyrelsen Västmanlands län - Översvämning Så skyddar du dig och din fastighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSBs, råd till privatpersoner om Översvämning

MSBs Råd till privatpersoner - Förbered dig för översvämning

Ditt försäkringsbolag kan även de ge stöd och råd.

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test