Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Att söka information

Det är viktigt att planera din informationssökning och ha en sökstrategi när du söker efter information. Tänk igenom ditt ämne: vad vill du veta, vilka källor ska du använda, vad ska informationen användas till, hur mycket tid har du till förfogande och hur ska du presentera ditt resultat?

Illustration av ett förstoringsglas.

Hitta information och var källkritisk

Börja alltid med att lära känna det egna biblioteket och dess resurser. Orientera dig i bibliotekskatalogen och bland allmänna uppslagsverk, specialuppslagsverk, böcker, tidskriftsartiklar och bibliotekets databaser.

Tänk igenom vilka sökord du ska använda. Använd ämnesordsregistret. Prova med engelska ämnesord om det passar ämnet. Formulera frågeställningen. Det blir mycket lättare för dig att söka information, att ställa samman fakta och att komma fram till slutsatser när du har avgränsat din uppgift och formulerat en frågeställning. Det hjälper dig att klara av uppgiften.

Bestäm vilka sökkällor du behöver. Exempel på sökkällor är uppslagsverk, böcker, artiklar, databaser, webbsidor. Här på bibliotekets webbplats finns många länkar till användbart material. Läs hjälptexterna för att lära dig olika söktekniker för databaser och sökmotorer. Redovisa alltid varifrån du har hämtat ditt material. Brinellskolans lathund för referenser och källförteckning hittar du i Itslearning.

Källkritik

Att vara källkritisk mot information är viktigt. Ställ dig några frågor: Vem är författare till den här sidan? Vad är syftet med informationen? Till vem verkar sidan vända sig? Är informationen aktuell? När gjordes sidan? Jämför gärna några olika texter. Tidskrifter och böcker har en ansvarig utgivare, men på internet kan vem som helst presentera vad som helst. Det är viktigt att du tar aktiv ställning till materialet.

Sammanställning av skolbibliotekets litteratur om studieteknik.

Signum

Författare

Titel

Upplaga

År

Aef

Andersson, Mats

Gymnasiearbetet – en hand bok för Sam, Ekon & Hum programmet

1. uppl.

2017

Aef

Andersson, Markus

Gymnasiearbetet – en handbok: NA & TE

1. uppl.

2019

Aef

Augustsson, Gunnar

Akademisk skribent


2012

Aef

Backman, Jarl

Rapporter och uppsatser

2. uppl.

2008

Aef

Bjurwill, Christer

A, B, C och D


2001

Aef

Björklund, Maria

Seminarieboken


2012

Aef

Erikson, Martin G.

Referera reflekterande

1. uppl.

2009

Aef

Eriksson, Lars Torsten

Rapportboken

1. uppl.

2008

Aef

Hellspong, Lennart

Forskningsmetodikens retorik


2014

Aef

Jarrick, Arne

Från tanke till text

2. uppl.

1996

Aef

Mattsson, Pia

Smått och gott

1. uppl.

2008

Aef

McMillan, Kathleen

Så lyckas du med uppsatser

och rapporter


2010

Aef

Trost, Jan

Att skriva uppsats med akribi

3. uppl.

2008

Aef

Habbe, Peter

Projektarbete

1. uppl.

2002

Aef

Hartman, Sven G

Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter

1. utg.

2003

Aef

Rienecker, Lotte

Att skriva en bra uppsats

2. uppl.

2008

Aef

Göthberg, Anna-Karin

Projektarbete

1. uppl.

2002

Aef

Nordenmark, Ove

Vägen till specialarbetet

[Ny uppl.]

1997

Aef

Strömquist, Siv

Uppsatshandboken


2010

Aef

Shött, Kristina m.fl.

Studentens skrivhandbok

2. uppl.

2015

Aef

Stukát, Staffan

Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap

2. uppl.

2011

Aef

Nyberg, Rainer

Skriv vetenskapliga uppsatser och

avhandlingar med stöd av IT och Internet

4. uppl.

2000

Dd

Ejvegård, Rolf

Vetenskaplig metod

4. uppl.

2009

Dd

Johansson, Lars-Göran

Introduktion till vetenskapsteorin

3. uppl.

2011

Dd

Patel, Runa

Forskningsmetodikens grunder

4. uppl.

2011

Dd

Rienecker, Lotte

Problemformulering


2003

Doe

Buzan, Tony

Maxa ditt minne

1. utg.

2010

Doe

Ribbing, Mattias

Vägen till maxade betyg

[Ny utg.]

2014

Ea


Lära till lärare

1. uppl.

2007

Ead

Berglund, Douglas

En lat jävels guide till MVG i alla ämnen


2010

Ead

Bosund, Lena

Lättlärt

1. uppl.

2000

Ead

Buzan, Tony

Lär dig speedreading, mindmapping

och minnesteknik med Tony Buzan

1. utg.

2008

Ead

Dahlkwist, Matts

Arbetssätt och lärande

2. uppl.

2005

Ead

Eneroth, Mats

Studieteknik för gymnasiet/komvux


2000

Ead

Svantesson, Ingemar

Mindmapping och minnesteknik


1993

Ead

Tebelius Bodin, Anna

101 tips för framgångsrika studier

1. uppl.

2010

Ead

Tebelius Bodin, Anna

Tänk - studiestrategier för gymnasiet


2007

Ead

Wilhelmsson, Elisabet

Studiepraktikan

1. uppl.

2007

Ead

Eneroth, Mats

Studieteknik för gymnasiet/komvux


2000

Ep

Angelöw, Bosse

Konsten att lyckas med sina studier

2. utg.

2003

Ep

Blomström, Vendela

Akademiskt läsande och skrivande

1. uppl.

2015

Ep

Fleischer, Håkan

Studieteknik: så lyckas du med dina studier

1. uppl.

2015

Ep

Kellquist, Mattias

Studieteknik för universitet/högskola


1999

p

Liljeqvist, Björn

Plugga smart och lär dig mer!

1. uppl.

2006

Ep

Rienecker, Lotte

Klara dina studier!

1. uppl.

2012

Ep

Stray Jørgensen, Peter

Lästekniker & lässtrategier

1. uppl.

2009

Ep

Trost, Jan

Studieteknik

2. uppl.

2011

uFc

Falk Andersson, Gunilla

Satsa på studieteknik

1. uppl.

2002

Fc.06

Ask, Sofia

Hållbara texter


2011

Fc.06

Strömquist, Siv

Skrivboken


2014

K

Florén, Anders

Historiska undersökningar

2. uppl.

2006

K

Öhman, Christer

Källor och källkritik

1. utg.

2009

Oa

Ekholm, Mats

Praktisk intervjuteknik

4. omarb. u.

1992

Oa

Trost, Jan

Enkätboken

3. uppl.

2007

Oa

Trost, Jan

Kvalitativa intervjuer


2010

Oa

Widerberg, Karin

Kvalitativ forskning i praktiken


2002

Oa

Andersson, Bengt-Erik

Som man frågar får man svar

1. uppl.

1985

Oa

Lantz, Annika

Intervjumetodik

3. uppl.

2013

Oi

Dahlmström, Karin

Från datainsamling till rapport

5. uppl.

2011

Pucb

Thurén, Torsten

Källa: internet

1. uppl.

2011


Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test