Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Säkerhet i din vardag

Ditt eget ansvar vid extraordinära händelser eller risker för samhällsstörningar. När det inträffar händelser som skapar påfrestningar i samhället så har du som individ ett stort ansvar att klara av situationen på egen hand.

Ditt eget ansvar

Du har ett eget ansvar att:

• Vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag
• Vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar
• Aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna
• Ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

Krisinformation.se

En webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

krisinformation.se

Före en kris

Kan du läsa nyheter om olika allvarliga händelser, i Sverige och utomlands. Du kan också läsa om hur myndigheterna arbetar för att förebygga och hantera kriser.

Webbplatsen beskriver vad medborgarna har för eget ansvar i en kris, och vad den enskilde medborgaren kan göra för att skydda sig själv före och under en kris.

Under en kris 

Försöker krisinformation.se ge en översiktlig bild av vad som har hänt. Webbplatsen länkar till krisinformation hos myndigheter, kommuner och andra aktörer. Den informerar också om telefonnummer som allmänheten kan ringa för att få veta mer.

Om det är en stor kris skapas en särskild krissida, så att svenska myndigheters information om händelsen finns samlad.

Efter krisen

Fortsätter krisinformation.se att beskriva hur myndigheter och andra kan hjälpa den som drabbats, och att vägleda de drabbade till rätt hjälp och stöd.

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan för barn mellan 1 och 6 år. De flesta olyckorna sker på badplatsen eller i en pool eller damm nära hemmet.

Drunkningar sker snabbt och tyst. Lämna ALDRIG barn ensamma i badet eller om det finns en fylld pool eller damm i närheten. Små barn bör bada på gripavstånd. Sätt aldrig ett annat barn att övervaka badningen.

Du som äger en fast pool eller damm ska enligt ordningslagen ha de säkerhetsanordningar som krävs för att undvika barnolyckor. Det gäller oavsett om du har egna barn eller inte. Undantag görs endast om vattendjupet är mindre än 20 centimeter. För flyttningsbara pooler finns inte motsvarande krav även om drunkningsrisken naturligvis är lika stor. Källa: MSB

Mer information om barnsäkerhet finner du på msb.se.

Barn och risker på msb.se

Ha en säker badsommar. Skaffa kunskap om hur du kan minska risken för drunkning och ta det säkra före det osäkra.

ICE är en förkortning av engelskans In Case of Emergency. Genom att lägga in ICE och ett nummer till en nära anhörig i din telefon kan till exempel ambulanspersonal snabbt få kontakt med dina anhöriga om du råkar ut för en olycka.

I dag har väldigt många människor en mobiltelefon och de flesta har den påslagen en stor del av tiden. Med ICE slipper räddningspersonal bläddra i adresslistor för att försöka gissa sig fram till vem som är anhörig. Någon har kanske lagt in "mamma", men det betyder inte att personen vill att vi ska ringa "mamma" i en akut situation. Med ICE vet räddningspersonalen direkt vem de ska kontakta.

Tänk igenom vilka personer som du vill skall kontaktas om något skulle hända dig. Lägg sedan dessa personer som ICE-kontakter i din mobiltelefon.

I många nya smartphones kan man lägga kontakter i grupper, där ICE – nödkontakter är en grupp. Kontakter i den här gruppen kommer man åt även om telefonen är låst.

Telefonlås/Knapplås

De flesta mobiltelefoner är idag av typen smartphone (till exempel iPhone eller Android). För att skydda personlig information som finns i en smartphone väljer många att låsa telefonen med en PIN-kod. När telefoner är låsta med en kod kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter.

Det finns flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

På Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås.

Du kan också ta en bild på ICE-kontakten med numret och ha som bakgrundsbild på din display.

Ett annat alternativ är att skriva en lapp med ICE-kontakter och fästa på telefonens baksida.

IPhone

Om du har en iPhone med iOS 8, så finns en funktion för att visa ICE-information trots att din telefon har knapplåset aktiverat.  Du hittar funktionen i appen ”Hälsa”.

- Öppna Hälsa-appen och välj ”Medicinskt ID” - Ändra och Lägg till nödkontakt.

Nu kan du leta upp de personer du vill ska kontaktas i telefonens adresslista om olyckan är framme och du skulle bli skadad eller medvetslös. Ambulanspersonalen kan nu enkelt komma åt dina ICE-kontakter trots att telefonens knapplås är aktiverat.

Vid strömavbrott kontakta nätbolagen.

När elen försvinner så skapas det problem i vardagen, kommunen drabbas också. Men kommunen kan tyvärr inte hjälpa till vid strömavbrott eftersom kommunen inte levererar ström.

Kontakta inte kommunen eller Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds felanmälan vid strömavbrott.

Kontakta din Elnätsleverantör. I Fagersta är detta vanligtvis VB Energi eller Vattenfall.

Vattenfalls Felanmälan vid strömavbrott: 020-82 58 58

VB Energis Felanmälan 020-98 70 00

Det första du ska göra när du blir av med strömmen är att kontrollera propparna. Därefter kontrollera om grannarna har ström.

Var förberedd på att strömmen kan försvinna, särskilt i samband med stormar. Ha ficklampor, stearinljus, värmeljus eller varför inte en oljelampa eller fotogenlykta hemma.

Långvariga strömavbrott får konsekvenser för vattenförsörjningen. Om strömavbrottet varat i mer än en timme så häll upp vatten i kärl och flaskor. Räkna med ett par liter per person.

Hos Energimyndighetens hemsida kan du även finna tips hur man kan förbereda sig inför elavbrott.

Energimyndigheten

SMHI:s system för vädervarningar

Vädervarningarna kan omfatta vind, snöfall, underkylt regn och åska. SMHI varnar också för vattenstånd, nedisning och höga flöden.

SMHI:s varningsnivåer

Gul varning

  • Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.
  • Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Orange varning

  • Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänhetenVäderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.
  • Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Röd varning

  • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänhetenVäderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.
  • Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Varning för höga temperaturer

Varningar för höga temperaturer kan utfärdas på gul och orange nivå beroende på hur hög temperaturen väntas bli samt under hur lång tid och vilka konsekvenser det riskerar att medföra.

En gul varning utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd.

Orange varning utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader under 5 dagar i följd. Orange varning kan också utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 33 grader minst tre dagar i följd.

Information hos SMHI om vädervarningar

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Anna Nilsson
Beredskapssamordnare
anna.nilsson@fagersta.se
Telefon: 0223-441 16

Test