Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Polisen informerar

Polisen och kommunen har kommit överens om att lämna information om brott, brottsfenomen och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun på kommunens hemsida.

En kvinnlig polis hjälper en pojke att knäppa en polishjälm. Pojken testar polisens utrustning. Till höger i bild syns en del av en polisbil.

2021-03-18

Polisen informerar mars 2021

Fagersta kommun sticker inte ut i statistiken i lokalpolisområdet*, vad gäller anmälda brott. Vad gäller den upplevda tryggheten i samhället, har vi alla ett ansvar att gemensamt och tillsammans göra vad vi kan för att medborgarna i kommunen ska känna sig trygga. Polisen och kommunen arbetar också gemensamt och samverkar kontinuerligt och regelbundet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fagersta kommun.

Tiden går fort och vi är redan inne i mars månad. För att summera lite av brottsstatistiken för år 2020, så satsade polisen mycket på narkotika och trafik under förra året. Det visade sig också i statistiken, då narkotikabrotten år 2019 låg på 144 brott, jämfört med 213 brott år 2020. Trafikbrotten år 2019 var 201 brott och 243 brott under år 2020. Polisen hade flera operativa inriktningar och medborgarlöften under år 2020 gällande trafik och narkotika, vilket gav resultat.

Skadegörelsebrott

Skadegörelsebrotten var högre år 2020 än året innan, 169 brott år 2020 och 115 brott år 2019. Framförallt under år 2020 var det flertalet skadegörelser på bilar. Dessa brott är också väldigt svåra att utreda då det oftast saknas vittnen. År 2019 var det 206 våldsbrott jämfört med år 2020, då det var en ökning med 24 brott, det vill säga sammanlagt 230 brott. I dessa ärenden är det ofta ett fåtal individer som står för flertalet av brotten. Det handlar ofta om olika former av relationsbrott.

Andel brott jämfört med andra kommuner i lokalpolisområde Norra Västmanland

Sett till att befolkningsandelen i Fagersta kommun motsvarar cirka 24 procent i lokalpolisområdet, betyder det att som brottsligheten fördelas på våra fem kommuner så borde riktvärdet vara att Fagersta också skulle ha cirka 24 procent av brottsligheten. Vid en jämförelse med alla brottskategorier är det skadegörelsebrotten, narkotikabrotten, trafikbrotten och bedrägeribrotten som överstiger 24 procent och därmed sticker ut lite extra. Vad gäller skadegörelsebrotten har de ändå minskat med 17 brott, jämfört med samma period förra året (januari-februari år 2020), då det var 40 brott samma tid. Narkotikabrotten har under samma tid ökat med 11 brott, år 2021 var det 32 narkotikabrott jämfört med 21 brott år 2020. Även trafikbrotten har ökat med samma antal, det vill säga 11 brott. Januari-februari år 2021 var det 43 trafikbrott jämfört med samma period år 2021, då det var 32 brott. Bedrägeribrotten sticker ut mest, 33 procent, sett till lokalpolisområdets andel anmälda brott. Då har brotten ändå minskat med 3 brott, jämfört med förra året.

Polisens arbete under 2020

Polisen gjorde en insats angående bedrägerier under våren 2020 och skickade ut brev till kommunens äldsta invånare. Vi ser att denna brottslighet ökar i hela landet, då denna typ av brottslighet hela tiden ändrar sig och bedragarna hittar hela tiden på nya sätt att lura till sig pengar.

Sett till att narkotikabrotten och trafikbrotten ökat i år, jämfört med förra året samma tid, beror det enbart på polisens hårda och goda arbete. De brottskategorierna hör under polisens egeninitierade ärenden och det har visat sig i statistiken. Under januari-februari har polisen också haft en längre trafikinsats som ingått i medborgarlöftet, vilket har gett gott resultat och även lett till upptäckten av flertalet drograttfyllerier.

Tillgreppsbrotten ligger på 14 procent och har också minskat med 9 brott i år, jämfört med 40 brott år 2020.

Även våldsbrotten har minskat. Under perioden januari-februari år 2020 var det 35 våldsbrott och i år 22 brott, alltså en minskning med 9 brott. Det blir således 17 procent och hamnar under befolkningsandelen på 24 procent. Övriga brott mot person, till exempel ofredande, hamnar på 16 procent. En minskning på 18 brott från år 2020, då det var 31 brott och år 2021, 13 brott.

Vissa brottskategorier minskar

Det är svårt att svara på varför vissa brottskategorier minskat. Det var väldigt kallt under januari och februari och således mindre folk ute i rörelse. Hur stor del pandemin spelar in är också svårt att sia om. Är anmälningsbenägenheten och kanske möjligheten att anmäla mindre när fler människor befinner sig hemma under längre tider? Vi ser dock att det är ganska lugnt just nu i hela lokalpolisområdet, med några lokala avvikelser som till exempel källarinbrott och stölder.

Angående våldsbrotten så är det nästan uteslutet så att det finns någon form av relation mellan inblandade parter. I flera anmälningar är det ofta motanmälningar. Det betyder att det alltså kan vara flera brott vid ett och samma tillfälle, och statistiken som polisen tar fram handlar om antalet anmälda brott. Alltså är händelserna färre än brotten. Endast i några yttersta enstaka fall saknas det någon form av relation. Det ser likadant ut i alla våra kommuner.

Det har alltså inte blivit vanligare med våld utomhus. Den eventuella uppfattningen står alltså inte i paritet med den eventuella upplevda otryggheten. Det handlar fortfarande om vi enbart ser till antalet anmälda brott. Den farligaste platsen, enligt statistiken, är alltså inte att befinna sig i centrum eller utomhus någonstans, utan i hemmet. Det är där de allra flesta våldsbrott sker. Dock tar polisen naturligtvis den upplevda otryggheten på största allvar och vi jobbar hela tiden på att vara än mer synliga och det är viktigt att polisen syns på våra gator och torg. Polisen har den största respekt för känslan av otrygghet, men det behöver inte alls betyda att det är samma sak som att det är otryggt. Polisens största och viktigaste uppgift är att jobba med brottsbekämpning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det är också viktigt att polisen har en stark lokal närvaro.

Mörkertal

Avslutningsvis är mörkertalet det mest uppenbara problemet med att tolka in för mycket i brottsstatistik. Faktum är att det är långt ifrån alla brott som faktiskt anmäls. Anmälningsbenägenheten skiljer sig också mycket mellan olika brottskategorier. När det gäller egendomsbrott där någon lider skada ekonomiskt, är benägenheten att anmäla mycket hög jämfört med andra mer intigritetskränkande brott mot person, där mörkertalet är desto större.

*Fagersta kommun ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland. De övriga kommunerna är Sala, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar.

”Polisen informerar” är ett nytt och gemensamt försök att undvika otrygghetsskapande genom att istället publicera saklig och trovärdig information om aktuella och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun. Vi ser en fara i att det lätt blir ryktesspridningar om saker som hänt och vi vill i största mån undvika det. Tillsammans känner vi att detta är ett bra forum för oss att kunna lämna information om brottsstatistik, otrygghet och polisens arbete och hoppas att det i en förlängning också kan skapa en större känsla av trygghet och förtroende för polisen. Att vi kan visa på vad vi faktiskt gör.

------------------------------

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Har du frågor och funderingar, kontakta:
Aspirantsamordnare Linda Rosander i Västerås, linda.rosander@polisen.se
Kommunpolis Petronella Hjertqvist, petronella.hjertqvist@polisen.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test