Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kollektivtrafik

Här hittar du information om kollektivtrafiken i Fagersta kommun, så som buss inom tätorten, landsbygden och buss och tåg i och utanför länet.

I tätorten Fagersta

Inom Fagersta åker man enklast med bussen Fagerstalinjen. Fagerstalinjen går enligt tidtabell mellan Kolarbyn-Centrum-Lasarettet-Fagersta central, se kartan nedan för sträckning.

För tidtabeller och annan information, se vl.se eller ring VL:s kundcenter 0771-22 40 00.

VL:S hemsida

Landsbygdstrafik

Linjerna 82, 83 och 84 trafikerar bland annat Ängelsberg, Hedkärra och Åvestbo. Se tidtabeller på vl.se

VL:s hemsida

I och utanför länet

Busslinjen 500 trafikerar sträckan Skinnskatteberg-Fagersta-Avesta/Krylbo med täta avgångar i bägge riktningarna.

Från Fagersta går tåg till bland annat Västerås, Ludvika, Örebro och Gävle. För mer information om tågförbindelser se sj.se

SJ:s hemsida

Avgiftsfri busstrafik

Från och med den 1 april 2018 är det avgiftsfritt att åka buss inom Fagersta kommun. Beslutet gäller all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik inom Fagersta kommun vilket är linjerna 82, 83, 84 samt Fagerstalinjen. Det gäller även kompletteringstrafiken. Den avgiftsfria busstrafiken i Fagersta kommun kommer att pågå fram till augusti år 2022. Inför detta kommer ett beslut tas om eventuell förlängning.

Vem har bestämt att det ska bli avgiftsfri busstrafik?
Det är Fagersta kommun som har tagit beslutet och står för kostnaderna.

Trafiken

På vilka linjer kan jag åka avgiftsfritt?
På all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik vilket är linjerna 82, 83, 84 och Fagerstalinjen i Fagersta.

På vilka linjer kan jag inte åka avgiftsfritt?
På regional busstrafik inom kommunen eller till/från kommunen som linje 500.

Varför är det inte avgiftsfritt på linje 500?
Därför att linje 500 är en regional linje i Västmanland som finansieras av Kollektivtrafikmyndigheten i länet.

Gäller avgiftsfritt även på tågen?
Nej, på tågen behöver du biljett som vanligt.

Kan jag åka hur ofta jag vill?
Ja, du kan åka hur ofta du vill.

Gäller det alla dagar och tider?
Ja, det gäller alla dagar i veckan och tider på dygnet när trafiken går.

Från vilket datum kan jag åka avgiftsfritt?
Från och med 1 april 2018.

Gäller avgiftsfritt resande på kompletteringstrafiken?
Ja, du reser avgiftsfritt med kompletteringstrafiken.

Under hur lång tid gäller den avgiftsfria trafiken i Fagersta?
Det är en prövotid fram till augusti 2022, sedan görs en utvärdering.

Om jag vill åka med linje 500, hur gör jag då?
Då måste du ha giltig biljett eller resekort, precis som vanligt.

Villkor

Har jag rätt till förseningsersättning om min buss är mer än 20 min sen?
Då du inte betalar för din biljett ingår du inget avtal med VL och därmed gäller inte förseningsersättningen.

Biljetter och resekort

Behöver jag ha något färdbevis eller kort?
Nej, det behöver du inte ha på de linjer där du åker avgiftsfritt.

Behöver jag vara folkbokförd i Fagersta kommun för att åka avgiftsfritt?
Nej, det behöver du inte vara (dock behöver du vara folkbokförd i Fagersta kommun för att nyttja kompletteringstrafiken).

Hur länge kan jag köpa ett resekort?
Du kan köpa och fylla på ett resekort (även periodkort) för de avgiftsfria linjerna fram till och med 31 mars 2018. Försäljningen av resekort för de övriga linjerna fortsätter som vanligt.

Hur gör jag vid ett återköp?
Gå in på vår e-tjänst Återköp av VL-kort/VL-biljett och fyll i uppgifterna i e-formuläret. Du behöver inte skicka in ditt resekort eller dina biljetter. För att kunna göra ett återköp måste e-formuläret vara inskickat senast 2 maj 2018. Har du inte möjlighet att fylla i formuläret digitalt finns det även utskrivna formulär och svarskuvert att hämta på Kommunhuset i Fagersta (Norbergsvägen 19, finns att hämta från och med 12 mars).

Återköp av VL-kort/VL-biljett
Får jag tillbaka avgiften för kortämnet?
Det är inte någon pant på resekortet, du får alltså ingen återbetalning för själva kortämnet.

Vad gäller vid återköp om jag har köpt ett periodkort?
Du får göra återköp på ditt periodkort oavsett hur många resdagar det finns kvar.

Vad gäller vid återköp om jag har köpt ett rabattkort?
Du får göra återköp på ditt 10-resorskort eller 40-resorskort oavsett hur många resor det finns kvar.

Vad gäller vid återköp om jag har köpt en eller flera enkelbiljetter?
Du får göra återköp på dina enkelbiljetter.

Vad gäller vid återköp om jag har reskassa?
För återköp av reskassa gäller särskilda villkor. Se VLs resevillkor på vl.se.

Hur får jag tillbaka pengarna?
Värdet som är kvar får du insatt på ditt bankkonto eller som reskassa på ett annat VL-kort.

Kan ombudet köpa tillbaka resorna på mitt kort?
Nej, du måste ha ett formulär och svarskuvert som finns att hämta på Kommunhuset i Fagersta och som du sedan postar till Kollektivtrafikförvaltningen (VL).

Skolkort

Om jag åker skolbuss, behöver jag ha ett skolkort då?
Om du åker på de avgiftsfria linjerna behöver du inte ha ett skolkort.

Reseexempel

Om jag åker från Oti krog och ibland åker linje 500 och ibland 84, vad gäller då?
Om du åker med linje 500 behöver du en biljett som vanligt och åker du med linje 84 åker du avgiftsfritt.

Om jag åker mellan Fagersta Central och Järntorget och ibland åker linje 500 och ibland Fagerstalinjen eller linjerna 82, 83 och 84, vad gäller då?
Om du åker med linje 500 behöver du en biljett som vanligt och åker du med Fagerstalinjen eller linjerna 82, 83 och 84 åker du avgiftsfritt.

Om jag går på en buss på linje 83 i Fagersta och ska åka till Färna, när och var ska jag visera mitt kort?
Om du går på linje 83 i Fagersta kommun och ska åka till Skinnskattebergs kommun betalar du för sträckan i Skinnskattebergs kommun eftersom det inte är avgiftsfria bussresor i Skinnskatteberg. Du behöver då visera ditt kort eller köpa biljett. Det gör du när du går på bussen, oavsett om du går på i Fagersta eller Skinnskattebergs kommun.

Om jag vill åka inom Fagersta kommun på linje 500, kostar det?
Då linje 500 inte är avgiftsfri kostar det ordinarie pris.

Förändringar i busstrafiken

Måndagen den 17 augusti 2020 trädde en ny länstidtabellen i kraft som innehåller en del förändringar för Fagerstas busstrafik. Fagerstalinjen får en ny linjesträckning som påverkar flera hållplatser och Flexlinjen som fungerat som en behovsstyrd trafik läggs ner.

Förändringarna i busstrafiken i Fagersta bygger på kommunstyrelsens beslut att:

 • Turer ska generellt i högre utsträckning anpassas till arbetstider, med undantag för de turer som normalt utgör skolskjuts från områden utanför tätorten
 • Dagens turer inom tätorten ska, för att undvika problem som kollektivtrafikmyndigheten tidigare meddelat, helst inte vara anpassade till tider för skolstart

Kollektivtrafikförvaltningens har därefter gjort en utredning om antalet påstigande i snitt per dag. De hållplatser och turer som haft väldigt få eller inga påstigande har därefter plockats bort. Busstrafiken har i högre utsträckning anpassats till faktiskt resande, till arbetstider inom tätort samt till tåganslutningar i syfte att underlätta och stimulera arbetspendling.

Förändringarna i trafiken samt hänvisningar till ny eller annan hållplats presenteras nedan. Informationen finns också på vl.se.

VL:s hemsida

Följande hållplatser tas bort:

 • Ringvägen Övre
 • Ringvägen Nedre

Resenärer hänvisas till nya hållplats Ringvägen som finns på Norrbyvägen från och med den 17 augusti.

 • Kyrkvägen
 • Lindgården
 • Västanfors Kyrka
 • Solliden

Resenärer hänvisas till hållplats Fagersta Lasarett eller Fagersta Central.

 • Hembygdsgården

Resenärer hänvisas till linje 500 som trafikerar hållplatsen.

 • Fårbo Industriområde

Resenärer hänvisas till linje 500 som trafikerar hållplatsen.

 • Secovägen
 • Björnbacksvägen
 • Industrivägen
 • Transportvägen
 • Transportvägen Östra
 • Montörvägen

Resenärer hänvisas till linje 500, hållplats Fårbo Industriområde

VL:S hemsida

Flexlinjen i Fagersta läggs ned från och med 17 augusti på grund av få resande och därmed hög kostnad per resa. Anledningen till att linjen läggs ned just nu är att kollektivtrafikförvaltningen genomfört en ny upphandling, vilket dessutom skulle fördubbla kostnaden för linjen.

Flexlinjen har fungerat som en behovsstyrd trafik nyttjades, enligt statistik från Kollektivtrafikförvaltningen, i snitt av tre personer per dag under perioden januari-november år 2019.

Om din närmaste busshållplats ligger mer än 1 200 meter från ditt hem kan du ha rätt till kompletteringstrafik. Den är också avgiftsfri och kan göras helgfri måndag till fredag mellan klockan 9.00 och 14.00, fyra gånger per vecka. Läs mer om detta på VL:s hemsida.

VL:s hemsida

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Sandra Wisell
Utredare
sandra.wisell@fagersta.se
Telefon: 0223-441 04

Test