Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Stöd & råd om läkemedelsbehandling

I Sverige finns det cirka 1,8 miljoner ålderspensionärer. De flesta av dessa använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen.

Läkemedel innebär särskilda risker för äldre personer

Läkemedel innebär särskilda risker för äldre personer eftersom de är känsligare än yngre och många får för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre.

Detta försöker "Koll på läkemedel" motverka genom evidensbaserad opinionsbildning. "Koll på läkemedel" ger dig stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning.

Samarbete

"Koll på läkemedel" är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att man själv kan agera för en bättre behandling.

Koll på läkamedel

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test