Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Vildsvin
Gul bildkant

Driftmeddelanden

Risk för brand

Brandrisk

Västmanlands län

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Lokalt extremt stor i samband med byig vind.

(måndag 27 maj - torsdag 30 maj)