Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta.

Vildsvin

Frågor angående afrikansk svinpest hänvisas till Jordbruksverket

fraga@jordbruksverket.se

Informationsmöte i Fagersta - videolänk

Jordbruksverket - Om afrikansk svinpest

FAQ - Jordbruksverket

FAQ - Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt - Uppdatering döda vildsvin vid Fagerstazonen

Fagerstakartan - Med smittad zon utmärkt

2024-01-16

Rapportera skador på stängslet som finns i Fagersta och Norbergs kommuner på grund av utbrottet av afrikansk svinpest

Om du ser att stängslet är skadat kan du rapportera det här. Skadorna kan till exempel finnas på nät, grindar eller stolpar.

Beskriv så noga som möjligt på vilken plats stängslet är skadat. Ange gärna koordinater om det är möjligt. Beskriv också vad som har hänt med stängslet, till exempel om det är ett hål i stängslet eller om en grind inte går att stänga. Skadorna kan till exempel finnas på nät, grindar eller stolpar.

Rapportera skador på stängslet

2023-12-01

Afrikanska svinpesten - Information om skyltning i zonens ytterområde

Den 30 november tog Jordbruksverket beslut om att minska den smittade zonen. Den består nu av ett kärnområde och ett ytterområde där olika restriktioner gäller.

Skyltar som finns i ytterområdet kommer att ersättas med nya skyltar som informerar om andra restriktioner. Jordbruksverket har beslutat att de befintliga skyltarna ska förbli på plats fram till dess att de nya skyltarna har levererats.

Viktigt att du fortfarande följer restriktionerna som gäller i respektive zon.

2023-11-30 klockan 14.00

Den smittade zonen blir mindre och restriktioner tas bort i vissa delar

Den 30 november tog Jordbruksverket beslut om att minska den smittade zonen. Den består nu av ett kärnområde och ett ytterområde där det är olika restrik­tio­ner.

 • I den smittade zonens kärnområde, det vill säga det område som stängslas in, finns alla restriktioner kvar
 • I den smittade zonens ytterområde tas de flesta restriktioner bort, men det är fortfarande förbjudet att till exempel släppa hundar lösa i skog och mark, att köra fordon utanför anlagd väg, samt att bedriva skogsbruk
 • I de delar som hamnar helt utanför den nya smittade zonen tas alla restriktioner bort

Viktigt att du fortfarande följer restriktionerna som gäller i respektive zon

I kärnområdet är syftet med restriktionerna att vi inte ska sprida smittan vidare och att vi inte ska störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan till andra områden. I ytterområdet är syftet att vi inte ska störa vildsvinen, eftersom det pågår smittskyddsavlivning där.

Afrikansk svinpest innebär ett stort lidande för de smittade djuren och dödlig­heten är hög. Det innebär också stora ekonomiska konsekvenser och kan få stor påverkan på vår livsmedels­produktion och livsmedels­försörjning.

2023-09-22 klockan 6.50

Området runt de smittade vildsvinen kommer att stängslas in

Jordbruksverket har den 21 september fattat beslut om att stängsla in det så kallade kärnområdet, alltså det område där de smittade vildsvinen har hittats.

Syftet är att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan. Stängslet minskar också risken för att vildsvin utanför kärnområdet ska ta sig in i området.

Erfarenheter från andra länder visar att stängsling är en effektiv metod för att minska smittspridningen och på sikt utrota smittan. Vi kommer nu att arbeta vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas.

Samma restriktioner kommer att gälla i det instängslade kärnområdet som i resten av den smittade zonen.

2023-09-19 klockan 16.00

400 jägare sökte vildsvinskadaver –
samverkan centralt i kampen mot afrikansk svinpest

Under helgen genomfördes ett intensivt sökande efter vildsvinskadaver i den smittade zonen. Omkring 400 jägare letade i skog och mark i den insats som Jordbruksverket leder.

– Det är många aktörer som samverkar i bekämpningsarbetet som Jordbruksverket leder och samordnar. Jägarnas insats är avgörande för att vi så snabbt och effektivt som möjligt ska få en bild av var inom zonen det finns smittade vildsvin, säger Robert ter Horst, insatschef Jordbruksverket.

Kadavren provtas och förbränns

Helgens sökinsats ledde till att 16 vildsvinskadaver påträffades. Samtliga fynd gjordes inom en radie av fem kilometer från den plats där de första fynden påträffades. Kadavren har provtagits och kommer nu att analyseras på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Inte ens två veckor har gått sedan det första fallet konfirmerades. Helgens sökinsatser tyder på att smittan är koncentrerad till ett ganska litet område mellan Fagersta och Norberg och begränsat av väg 69 i väster, väg 256 i norr och öster och sjöarna Åmänningen och Snyten i söder. Detta är positivt för bekämpningen, men vi kan ännu inte vara helt säkra på smittans exakta utbredning, säger Erika Chenais, statsveterinär, SVA.

Efter provtagning går kadavren till förbränning. Provtagning och förbränning sker på den central som upprättats i Fagersta.

Nära samverkan

Samarbetet mellan Fagersta kommun och övriga berörda myndigheter inleddes direkt efter att det första fallet hade bekräftats.

- Vi hittade snabbt våra roller och har kunnat arbeta effektivt för att lösa uppgifter lokalt i Fagersta – allt från att ta fram förslag på lämpliga platser för förbränningsugn och provtagningscentral till att ordna arbetsplatser för Jordbruksverkets operativa ledningscentral. Parallellt pågår förstås också ett intensivt arbete med att överblicka konsekvenserna av restriktionerna för kommunen som organisation och plats, säger Karolina Berglund, kommunchef, Fagersta kommun.

Bilder och filmer från sökarbetet

Jordbruksverket publicerar löpande bildmaterial från bekämpningsarbetet i vårt pressrum. Där finns nu bilder och filmer från helgens sökarbete. Materialet är fritt att använda för publicering i media, i rapportering som rör utbrottet av afrikansk svinpest. Syftet är att tillgodose medias behov av bilder.

Det är förbjudet för alla som inte deltar i bekämpningsarbetet på uppdrag av Jordbruksverket att röra sig i restriktionsområdet.

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Robert ter Horst
Insatschef
Telefon: 010-122 80 44
robert.ter.horst@distriktsveterinarerna.se

Statens veterinärmedicinska anstalt
Karl Ståhl
Statsepizootolog
Telefon: 018-67 41 27
karl.stahl@sva.se

Erika Chenais
Statsveterinär
Telefon: 018-67 46 15
erika.chenais@sva.se

Fagersta kommun
Karolina Berglund
Kommunchef
Telefon: 0223-441 01
karolina.berglund@fagersta.se

Relaterade länkar

Jordbruksverkets information om afrikansk svinpest inklusive karta över smittad zon

SVA:s karta över provtagna kadaver + analysresultat

2023-09-14 klockan 14.10

En ovärderlig insats

Varje morgon samlas de jägare som ska gå igenom skogen för att leta fler döda vildsvin för att planera dagen.

Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande och Karolina Berglund, kommunchef besökte idag torsdagen den 14 september jägarnas morgonsamling.'

- Vi är imponerade av den stora uppslutningen och den ovärderliga insats som jägarna gör i arbetet för att stoppa den afrikanska svinpesten, säger Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande och Karolina Berglund, kommunchef.

2023-09-13 klockan 16.00

Presscenter Fagersta kommun stängt

Då besökarna på vårt presscenter inte har varit så många, stänger vi det.

2023-09-13 klockan 14.30

Vi stöttar bland annat andra myndigheter

2023-09-13

Den 8 september gick Fagersta kommun upp i begränsat stabsläge med anledning av att afrikansk svinpest konstaterats i kommunen.

Stabsläge innebär att kommunen kan ta snabba och effektiva beslut i saker som rör den egna kommunen. Men även vid en större, allvarlig händelse som denna, med ett antal statliga myndigheter involverade, tar kommunen en viktig roll genom att:

 • Stötta statliga myndigheter och andra aktörer på plats i Fagersta
 • Samverka med statliga myndigheter och övriga berörda kommuner för en samordnad hantering
 • Sprida vidare information från de statliga myndigheterna till alla som bor och verkar i Fagersta. Ju fler som har korrekt information, desto fler har också möjlighet att agera korrekt
 • Fånga upp konsekvenserna av förbuden för alla som bor och verkar i Fagersta – på kort och lång sikt
 • Säkerställa att kommunens egna verksamheter följer förbuden

2023-09-12 klockan 14.15

Eskilns motionsspår är avstängt

Då Eskilns motionsspår ligger inom den smittade zonen och därmed påverkas av rådande restriktioner på grund av afrikansk svinpest så är motionsspåret avstängt.

Då motionsspåret inte är ett tävlingsspår, anser vi detta vara skogspromenader utanför anlagd väg.

2023-09-12 klockan 13.30

Landsbygdsministern på besök i Fagersta

Landsbygdsminister Peter Kullgren besökte igår måndagen den 11 september Fagersta för att träffa representanter för kommunerna inom den smittade zonen och som påverkas av de omfattande restriktionerna.

Vid mötet deltog även landshövding och länsråd för Västmanland respektive Dalarna, samt länsveterinär för Västmanland, Magdalena Bostedt. På mötet trycktes särskilt på behovet av snabba besked om ersättningar för inkomst- och produktionsbortfall till näringsidkare. Även konsekvenserna för näringslivet lyftes. En annan fråga som lyftes var farhågor angående konsekvenserna för kommunen om förbuden blir långsiktiga.

Efter mötet deltog Peter Kullgren på en pressträff i Fagersta tillsammans med statsepizootolog Karl Ståhl, Jordbruksverkets överdirektör Jan Cedervärn samt Fagerstas kommunalråd Åsa-Märta Sjöström. Bland annat diskuterades frågan om ersättning till de jägare som hjälper till att söka av området samt drabbade näringsidkare och föreningar, och jordbruksverkets överdirektör Jan Cedervärn berättade om beslutet att samtliga tamgrisar inom den smittade zonen ska avlivas.

- Ett nödvändigt beslut men givetvis något som påverkar och berör. Jag beklagar djupt att tamgrisarna måste avlivas, sa Peter Kullgren, landsbygdsminister.

2023-09-11 klockan 13.40

Återbruket på Sänkmossen stängd

Med anledning av den afrikanska svinpesten har Jordbruksverket beslutat att återbruket på Sänkmossen stängs från klockan 12.00 idag måndagen den 11 september och tillsvidare.

Skälet är att minska smittspridningen samt säkerställa att insamling av hushållsavfall kan ske på ett säkert sätt, eftersom återbruket angränsar till avfallsanläggningen.

Under tiden hänvisar vi till återbruket i Norberg samt Skinnskatteberg

Vafab - Återbruket

2023-09-11 klockan 8.00

Informationsmöte för boende i Fagersta med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest

Jordbruksverket bjuder ikväll, måndagen den 11 september, in boende i Fagersta kommun till en informationsträff med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest.

Jordbruksverket anordnar mötet tillsammans med representanter från Fagersta kommun, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), jägarförbunden och Länsstyrelsen.

Under mötet kommer information ges om läget, varför restriktionszonen är lagd och hur strategin för arbetet ser ut. Det kommer också ges utrymme för frågor.

I anslutning till mötet kommer intresseanmälan att tas upp av jägare som vill delta i sökandet av kadaver. Dessa kommer att få en utbildning i direkt anslutning till mötets avslut.

Var: Fagerstahallen
När: Idag måndagen den 11 september

19.00-20.30 (möte)
20.30-21.00 (utbildning)

Välkommen!

2023-09-08 klockan 16.55

Presscenter Fagersta kommun

Fagersta kommun har upprättat ett presscenter i ett konferensrum på Norra station, Bangårdsgatan 4 i Fagersta, ingång mot järnvägen.

Där finns wifi och toaletter. Ring på dörrklockan så blir ni insläppta.

Öppettider

Vardagar 8.00-17.00
Lördag-söndag 9-10 september 9.00-16.00

2023-09-08 klockan 13.00

Översatt information

Denna information är översatt till arabiska, somaliska och tigrinja

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats i Fagersta.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Hela Fagersta är en så kallad smittad zon, vilket bland annat innebär att det är förbjudet att vistas i skogen.

Mer information:

ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ።

ኣብ ፋገርሽታ ዝሞተ ናይ በረኻ ሓሰማ መርመራ ምስ ተገበረሉ ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ ተረኺብዎ። እዚ ሕማም እዚ ከቢድ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ንሓሰማ በረኻን ሓሰማታትን ኢዩ ዘጥቅዕ።ንሰባት ኮነ ንኻልኦት እንስታትን ግን ኣይጥቅዕን ኢዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋብ ሕጂ ብኸመይ ናይ ሽወደን ተላቢዑ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። መላእ ፋገርሽታ ኣብ ዝተላበዐት ዞባ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኢያ ዘላ እዚ ማለት ከኣ ኣብ ጫካ ምህላው ወይ ምኻድ ክልኩል ኢዩ ማለት ኢዩ።

ንዝይዳ ሐበሬታ

Qandhada Doonfaarka ee Afrika

Qandhada doonfaarka ee afrika wuxuu ku dhacaa qaasatan doofarada iyo doofaarada doorka joogo.

Caadi ahaaan kuma dhaco dadka iyo xaywaanada kale. Cudurka faafidiisa wali ma joogsan lamana oga siduu ku yimid cudurka.

Fagersta ayey noqotay meesha laga helo cudurka. Sidaas awgeed waxaa laga mamnuucay ilagu socdo keymaha ama duurka.

War bixin dheeraad waxaa ka helaysaa:

Jordbruksverket - Om afrikansk svinpest

FAQ - Statens veterinärmedicinska anstalt

Fagersta kommun har gått upp i begränsat stabsläge

2023-09-08 klockan 12.30

Från och med idag fredagen den 8 september har Fagersta kommun med anledning av den afrikanska svinpesten gått upp i begränsat stabsläge.

Beslutet innebär att kommunen kan ta snabba och effektiva beslut.

Vi har en nära samverkan med Jordbruksverket, som finns på plats i Fagersta, och även med Statens veterinärvårdsanstalt (SVA) som är på väg hit.

Måndagen den 11 september besöker landsbygdsminister Peter Kullgren Fagersta med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Han kommer att besöka den smittade zonen och träffa kommunrepresentanter, ansvariga myndigheter, jägare och företrädare för berörda branscher.

Det här drabbar alla som lever och verkar i kommunen

2023-09-08 klockan 11.00 Fagersta kommun

Afrikansk svinpest påvisades i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta.

För att inte fler vildsvin i området ska drabbas och för att minska risker för smittspridning har Jordbruksverket beslutat att förbjuda aktiviteter i den smittade zonen, där Fagersta kommun ingår.

- Det känns otroligt tråkigt. Det drabbar alla som lever och verkar i kommunen. Samtidigt är det är viktigt att alla nu respekterar förbuden så att smittspridningen kan stoppas, säger Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande

- i förvaltningen har vi löpande kontakt med statliga myndigheter och andra berörda parter. Parallellt sker ett intensivt arbete med att få fram en lägesbild för kommunen och kartlägga förbudens konsekvenser, samt vilka åtgärder vi som kommun behöver vidta, säger Karolina Berglund, kommunchef

Kampen mot Afrikansk svinpest fortsätter

2023-09-07 klockan 19.15 Jordbruksverket

Arbetet med att lokalisera, begränsa och bekämpa virussjukdomen Afrikansk svinpest fortsätter. Idag har beslut tagits om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet samt vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag.

Afrikansk svinpest påvisades igår i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige. Jordbruksverket har tagit beslut om att upprätta en operativ ledningscentral i området.

- Vi jobbar intensivt tillsammans med övriga myndigheter och berörda branschorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade området, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Restriktioner i den smittade zonen

I syfte att dels minska störningar på vildsvin, dels minska risker för smittsprid­ning ut ur zonen är bland annat nedanstående aktiviteter förbjudna inom smittad zon (se mer utförlig information på Jordbruksverkets hemsida)

 • Jaktförbud, förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt
 • Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel svamp- och bärplockning
 • Alla typer av skogsbruksåtgärder
 • Att släppa hundar lösa
 • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur smittad zon
 • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet

Kartläggning pågår

Ansvariga myndigheter tillsammans med jägarorganisationerna med flera arbetar intensivt med att samla mer information. Detta görs bland annat genom att söka efter döda vildsvin i kombination med kunskap om vildsvinens hemområden. Smittan drabbar inte människa eller andra djurslag, däremot kan smittan spridas via griskött eller genom att föra med sig virus på skor, redskap, fordon.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens Veterinärsvårdsanstalt:

www.rapporteravilt.sva.se

Mer information

Karta smittad zon

Beslut smittad zon

Jordbruksverket - Om afrikansk svinpest

Statens veterinärmedicinska anstalt - Om afrikansk svinpest

Rapportera sjuka/döda vilda djur

FAQ - Statens veterinärmedicinska anstalt

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Lena Hellqvist Björnerot
Sveriges officiella chefsveterinär (CVO)
Telefon: 036-15 63 67
E-post: lena.bjornerot@jordbruksverket.se

Katharina Gielen
Smittskyddschef
Telefon: 036-15 61 15
E-post: katharina.gielen@jordbruksverket.se

Restriktioner

2023-09-07 klockan 11.40

Beslut om i vilket område det kommer att finnas restriktioner i tas av Jordbruksverket under dagen.

Samlingssida om Afrikansk svinpest - Jordbruksverket

2023-09-07 klockan 11.20

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Prover från ytterligare ett vildsvin är på väg in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. Mer information kommer att tillhandahållas fortlöpande.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test